Які цінності у молоді?


28 квітня у приміщенні Національної академії наук України відбувся черговий круглий стіл із молодіжної проблематики, організований Українським центром політичного менеджменту спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта, під час якої з резонансною доповіддю виступив Голова НДЛМ Павло Вікнянський.

 

28 квітня у приміщенні Національної академії наук України відбувся черговий круглий стіл із молодіжної проблематики під назвою «Молодь та європейські цінності», організований Українським центром політичного менеджменту спільно з Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, під час якої з резонансною доповіддю виступив Голова Народно-демократичної ліги молоді, керівник програми Студреспубліка Павло Вікнянський.

У роботі круглого столу взяли участь політологи, соціологи, психологи, лідери громадських організацій та "молодіжок".

Відкриваючи роботу круглого столу, президент Українського центру політичного менеджменту Юрій Шайгородський та науковий співробітник Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Тарас Михальнюк окреслили коло проблем, винесених на обговорення і запросили учасників зібрання до дискусії.

Кандидат соціологічних наук, завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України О.Балакірєва ознайомила учасників круглого столу з результатами міжнародного порівняльного соціологічного опитування «Дослідження європейських цінностей», проведеного наприкінці 2008 року. У доповіді зазначалося, що суспільні трансформації суттєво впливають на ціннісні орієнтації молоді. Сучасна молодь надає перевагу сімейним цінностям (84,5 % опитаних віком від 18 до 24 років, 91,2% - від 25 до 34 років). Водночас політика є дуже важливою лише для 5% і 7,5% опитаних відповідних вікових категорій при помітному наростанні протестних настроїв і правового нігілізму молоді.

На думку В.Костицького, доктора юридичних наук, голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, актуальність проблеми цінностей пов’язана, насамперед, із певним занепадом духовної культури українства (дефіцит української книги, витіснення її продукцією масової культури, розповсюджуваної телебаченням та засобами Інтернет-мережі тощо). Ще одним викликом для випробування сучасної системи цінностей стає деградація мови як засобу спілкування, як носія національної культури (наприклад, видання словника нецензурної лексики). В цілому вибір цінностей сучасної молоді лежить в площині між постсоціалістичною та європейською системою цінностей.

Науковці-психологи, які брали участь у засіданні круглого столу, відзначали певні небезпеки психо-соціального простору України. Йдеться про певний ціннісний конфлікт поколінь. О.Ліщинська, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН України вказала на необхідність гармонізації організаційних та самоорганізаційних чинників в процесі розбудови ціннісної системи сучасного українського суспільства. Л.Кияшко, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії психології політичної участі Інституту соціальної та політичної психології АПН України, схильна вважати, що найактуальнішими проблемами молоді є на сьогодні їх особистісна незахищеність, недотримання прав і свобод особистості. Натомість відповідальність перед суспільством знаходиться у так званій інертній зоні, тобто не є важливою цінністю для молодого покоління.

Інші доповідачі (М.Розумний, доктор політичних наук, радник Національного інституту проблем міжнародної безпеки; громадські лідери В.Шабунін та О.Піддубчак тощо) торкалися проблем формування цінностей сучасної молоді у кризовому суспільстві, політичних цінностей доби незалежності України, ефективності діяльності молодіжних громадських організацій, їх співпраці та проблем розвитку молодіжного руху.

Голова НДЛМ Павло Вікнянський виступив із доповіддю на тему: "Причини кризи організованого молодіжного руху: світоглядний аспект". Павло проаналізував увесь спектр причин сучасної кризи організованого молодіжного руху – як тих, що є характерними і для інших частин розвинутого світу, так і специфічно українських. Він зазначив, що так звана пасивність більшості молоді – це просто витіснена активність із соціальної сфери у зону субкультур. "Треба стати адекватними сучасній молоді, зрозуміти та прийняти, що їй не цікаво ходити на "партсобранія" і писати протоколи – їй цікаво тусити! Тому, якщо ми хочемо молодих людей закликати до позитивних дій, то треба власним прикладом, але їхньою мовою говорити про реальні речі та проблематику."

У процесі обговорення зазначеної проблематики висловлювалися думки стосовно труднощів соціалізації молоді за сучасних умов, необхідності відновлення інститутів політичної освіти, органів молодіжного самоврядування тощо. Були запропоновані шляхи вдосконалення роботи молодіжних громадських організацій та рухів, створення умов для формування класу політичної еліти, у тому числі можливості поповнення її за рахунок молодіжних лідерів.

За матеріалами УЦПМ, вл. інф.

<!-- END MAIN BODY WHITE -->

 

Bookmark and Share