Харківський центр жіночих досліджень оголошує початок 5-го Всеукраїнського конкурсу творчих робіт старшокласниць "Дівочий світ".


"Дівочий світ" - конкурс, присвячений ролі дівчат та молодих жінок в українському суспільстві. До участі запрошуються учениці 9-11 класів.
Конкурс проходитиме до 23 квітня 2005 року та складатиметься з її етапів:
етап (закінчення 1 березня 2005 р.) Письмова робота (есе) на тему "Жінка та
суспільство - без конфлікту?".
Обов`язкові частини роботи: титульний аркуш, основний текст, список літератури. Есе має складатись із 1,5-2 тисяч слів українською мовою (не менш за п`ять сторінок друкованого тексту без урахування титульного аркушу та списку використаної літератури), в межах якого авторки розкривають наступні питання:
- Чи можливе суспільство без конфліктів взагалі або конфлікт є необхідною
умовою розвитку суспільства?
- Чи існують "позитивні" конфлікти?
- Чи є українське суспільство конфліктним або безконфліктним? Чому ви так вважаєте? Які конфлікти існують в сучасній Україні, якщо існують? Яким чином вони могли б бути розв`язані та яку роль (крім берегині та хранительки вогнища) в цьому мала б відігравати жінка?
- Яку роль взагалі відіграє жінка в сучасному українському суспільстві? Яку
роль вона могла б відігравати та що для цього треба зробити?
- Яку роль відіграєте та могли б відігравати ви як молоді жінки? Що б ви могли привнести в сучасне українське суспільство, щоб зробити його більш гармонійним?
Всі ці питання мають бути висвітлені в роботі. Перевага буде надаватися творам, побудованим на грунтовному аналізі даних статистики, соціологічних, психологічних і правових досліджень, але важливою складовою є відображення особистісного ставлення авторки до пропонованої теми та її власного бачення проблеми.
В роботі обов`язково має бути наведений список літератури.
Титульний аркуш має містити таку інформацію: ПіБ автора, вік, повну адресу,
контактні телефони, e-mail (якщо є), девіз роботи (не більш 10 слів, які відображають основну ідею роботи), номер школи, де навчається авторка, клас.

Есе надсилаються рекомендованим листом за адресою:
майдан Р. Люксембург, буд.2, кв.45, Харків, 61003 з приміткою "До конкурсу"
або за e-mail: kcws@bi.com.ua (з позначкою "Конкурс ДС" в полі "Тема/Subject").

Останній день відправки роботи - 1 березня 2005 р за поштовим штемпелем. Роботи, надіслані пізніше, розглядатись не будуть. Всі учасниці конкурсу отримають дипломи.
За результатами і туру відбираються 30 робіт, які будуть видані окремою збіркою. Їх авторок буде запрошено до участі у наступному турі.
2-й етап - фінал (22-23 квітня 2005 р.) Співбесіда за темою твору, яка дозволить виявити світоглядну позицію авторок. За результатами співбесіди будуть визначені 10 переможниць.
Всі фіналістки отримають нагороди та цінні призи та стануть учасницями урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться 23 квітня 2005 р.
Додаткову інформацію про конкурс можна отримати за телефоном в Харкові
(057) 712 10 15 (понеділок - четвер; 15.00-17.00)
або за e-mail: kcws@bi.com.ua (з позначкою "Запитання ДС" в полі "Тема/Subject").

Поліна Коновалова
Харкiвський центр жiночих дослiджень
61108, Харкiв, б-р Миру, 4, к. 51
Тел./факс: (057) 712 1015
Електронна пошта: kcws@bi.com.ua

Bookmark and Share