Постанова КМУ від 3 вересня 2009 року «Про затвердження цільової соціальної програми зменшення впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року».


Наша влада знову повернулась до проблем тютюнопаління в українському середовищі. Що цього разу запропонували нам Кабінет міністрів України, щодо їх подолання?

Наша влада знову повернулась до проблем тютюнопаління в українському середовищі. Що цього разу запропонували нам Кабінет міністрів України, щодо їх подолання?
Перш за все, постанова має на меті: збереження та зміцнення здоров’я населення, захист від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму, мінімізація соціальних, екологічних та економічних наслідків тютюнокуріння шляхом проведення заходів боротьби проти тютюну на національному та місцевому рівні.
Для розв’язання цієї проблеми був запропонований наступний комплекс заходів:
• проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед широких верств населення з метою підвищення рівня поінформованості про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на здоров’я, токсичні речовини тютюнового диму, методи припинення вживання тютюну;
• створення системи надання допомоги у припиненні вживання тютюну і забезпечення лікування залежності від тютюну з відповідним навчанням медичних працівників;
• поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з метою сприяння досягненню цілей у галузі охорони здоров’я, спрямованих на скорочення обсягу споживання тютюну;
• вжиття заходів для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами;
• встановлення заборони щодо:
— поширення будь-якої реклами тютюнових виробів, зокрема шляхом надання їх виробниками спонсорської допомоги, стимулювання продажу таких виробів;
— куріння у громадських та на робочих місцях.
КМУ зазначив, що розв’язання проблеми можливе шляхом здійснення комплексу вище перелічених та інших заходів в два етапи. Перший етап – 2009-2010 рік, другий – 2011-2012.
Після впровадження цієї програми протягом вже повних трьох років очікується:
 зменшити обсяг вживання тютюнових виробів і знизити рівень поширення тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні;
 підвищити рівень поінформованості населення про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров’я;
 поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні залежності від тютюну, що збільшить питому вагу осіб, які відмовилися від куріння;
 зменшити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами;
 знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб, пов’язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму;
 збільшити тривалість життя населення;
 знизити показники впливу тютюнового диму на здоров’я населення;
 зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами тютюнових виробів;
 отримувати додаткові надходження до державного бюджету в результаті збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби;
 проводити моніторинг здійснення заходів державної політики щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
Результати впровадження цієї програми залежать не лише від влади, тому сподіваємось на спільну співпрацю щодо подолання проблеми тютюнокуріння в Україні. Адже від кожного залежить чи зміниться щось в нашій країні найближчим часом.
Здоров’я твоє, твоєї родини і навіть суспільства в цілому залежить від тебе особисто. Не втрачай дорогоцінний час.

Ваше прізвище та ім`я: 
Дідик Катерина
Молодіжна Студія формування здорового способу життя

Bookmark and Share