Конкурс "Місто майбутнього"


У рамках проекту "Мережа міст сталого розвитку України" оголошено всеукраїнський конкурс студентських робіт на тему "Місто майбутнього". Конкурс проводиться з метою стимулювання активної творчої діяльності і зростання студентів у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, охоплює спектр природних, технічних і гуманітарних наук. Останній день прийому студентських робіт – 31 травня 2005 року включно. Підбиття підсумків конкурсу студентських робіт та оголошення переможців – 1 вересня 2005 року. Початок конкурсу - 15 лютого 2005 року. Засновники конкурсу студентських робіт: Обласна громадська екологічна організація "Центр Сталого Розвитку "Роза Вітрів" (м. Донецьк) у співробітництві з Британською Радою в Україні, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, у партнерстві з НПО Groundwork (Великобританія) за фінансової підтримки Міністерства охорони навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великобританії (DEFRA). До участі запрошуються студенти вузів України. Положення про конкурс, вимоги до оформлення й анкету учасника можна знайти на сайті проекту "Мережа міст сталого розвитку України":
http://www.sustainable-cities.net.ua або в додатку.
На конкурс подаються закінчені роботи (екологічні есе) студентів, котрі представляють собою самостійно проведений аналіз актуальних проблем сучасного міста України, охоплюючи спектри екології, економіки або соціальної сфери, і включають пропозиції нових оригінальних ідей і нестандартних шляхів їх вирішення в контексті підходів сталого розвитку.
На конкурс не приймаються роботи, котрі раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, котрі присуджуються за конкурсом, а також вже приймали участь в інших конкурсах студентських робіт.

Для контактів:
Федосенко Ольга Геннадіївна
Тел.: (062) 338 08 21
http://www.sustainable-cities.net.ua

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських робіт (екологічне есе на тему «МІСТО МАЙБУТНЬОГО»), охоплюючи спектр природничих, технічних, гуманітарних наук, проводиться з метою стимулювання активної творчої діяльності та росту студентів в процесі навчання і оволодіння спеціальністю, пошуку обдарованих студентів.
1.2. В конкурсі можуть приймати участь студенти вищих навчальних закладів України.
1.3. Конкурс оголошується з 15 лютого 2005 року. Останній день прийому студентських робіт – 31 травня 2005 року включно. Підбиття підсумків конкурсу студентських робіт та оголошення переможців – 1 вересня 2005 року.
1.4. На конкурс подаються закінчені роботи (екологічні есе) студентів, котрі представляють собою самостійно проведений аналіз актуальних проблем сучасного міста України, охоплюючи спектри екології, економіки або соціальної сфери, і включають пропозиції нових оригінальних ідей і нестандартних шляхів їх вирішення в контексті підходів сталого розвитку.
На конкурс не приймаються роботи, котрі раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, котрі присуджуються за конкурсом, а також вже приймали участь в інших конкурсах студентських робіт.


2. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ

2.1. Засновники конкурсу студентських робіт: Обласна громадська екологічна організація “Центр Сталого Розвитку “Роза Вітрів” (м. Донецьк) в рамках проекту “Мережа міст сталого розвитку України” в співробітництві з Британською Радою в Україні, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України і в партнерстві з НУО Groundwork (Велика Британія) при фінансовій підтримці Міністерства охорони навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великої Британії (DEFRA).
Загальне, організаційне, методичне керівництво конкурсом здійснює Обласна громадська екологічна організація “Центр Сталого Розвитку “Роза Вітрів”.
2.2. Для організації і проведення конкурсу студентських робіт будуть засновані оргкомітет та конкурсна комісія.
2.3. До складу конкурсної комісії включені представники Британської Ради в Україні, ОГЕО “ЦУР “Роза Вітрів”, галузевих організацій, підприємств, науково-педагогічні співробітники, вчені, аспіранти.


3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ І ЇХ РОЗГЛЯД КОНКУРСНОЮ КОМІСІЄЮ

3.1. Конкурс проводиться в один тур.
3.2.Роботи студентів (екологічні есе) направляються власно студентами на адресу ОГЕО “ЦУР “Роза Вітрів” по e-mail: scn@sustainable-cities.net.ua з поміткою: “Конкурс “МІСТО МАЙБУТНЬОГО” в термін, до закінчення прийому конкурсних робіт - 31 травня 2005 року включно.
Студентська робота, котра приймає учать в конкурсі, відправляється сумісно з анкетою учасника конкурсу студентських робіт (анкета додається).

Конкурсні роботи оформлюються згідно з вимогами (див. Додаток 1).

3.3. На конкурс подаються екземпляри студентських робіт, розмір котрих не перевищує 5 сторінок формату А4. Ілюстрації до роботи повинні відповідати формату сторінки представленої роботи.
У випадку представлення робіт з порушенням даного Положення, конкурсна комісія має право відхилити ці роботи від участі в конкурсі і повідомити про це учасників.
3.4. Конкурсна комісія приймає рішення щодо визначення кращих робіт голосуванням більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос голови є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом.
3.5 Роботи, представлені на конкурс, не повертаються, вони стають власністю організаторів конкурсу і використовуються на їх погляд.


4. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

4.1. Для нагородження лауреатів конкурсу організаторами встановлено три головних призових місця і п’ятнадцять кращих робіт, котрі увійдуть до збірки тематичних робіт.
4.2. Організатори конкурсу преміюють три кращих роботи цінними призами:
1-е місто – фінансова винагорода (1000грн.)
2-е місто – фінансова винагорода (750грн.)
3-е місто – поїздка-екскурсія до одного з міст “Мережі міст сталого розвитку України.
Автори 15-ті кращих робіт отримають сувеніри проекту “Мережа міст сталого розвитку України” (чашки, ручки, футболки).
4.4. Порядок вручення і розсилка призів встановлюються оргкомітетом конкурсу.
4.5. Організатори не несуть відповідальності за роботу поштових відділень України (в разі втрати винагороди-призу при пересиланні).
4.6. Оргкомітет конкурсу може використовувати роботи учасників конкурсу для публікацій в рамках проекту “Мережа міст сталого розвитку України”.

Додаток 1

Вимоги до оформлення студентської роботи (екологічного есе) на тему: «Місто майбутнього»:


1. Обсяг робіт, що представляються, повинний бути не більш 5 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації.

2. Роботи представляються на українській або російській мовах, без нумерації сторінок.

3. Текст роботи тільки з використанням редактора Word (не нижче версії 6.0), шрифтом Arial, розмір шрифту - 12 пт. Використовувати стиль тільки «звичайний», межстроковий інтервал «одинарний».

4. Порядок оформлення матеріалу:

§ Поля: ліве, праве і зверху 25 мм, знизу – 30 мм.
§ Вирівнювання тексту «по ширині».
§ Графічний матеріал і іноземні слова розташовуються по тексту.
§ Розширення файлу – doc.

5. Електронний варіант роботи разом з анкетою учасника пересилається на e-mail: scn@sustainable-cities.net.ua до 31 травня 2005 року включно.

6. Роботи висилаються обов`язково з поміткою: «Конкурс студентських робіт: «Місто майбутнього».


АНКЕТА
УЧАСНИКА КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
“МІСТО МАЙБУТНЬОГО”
(екологічне есе)
(15 лютого – 31 травня 2005 року)
ФИО:________________________________________________________________________
Місто/область:________________________________________________________________
Назва навчального закладу:___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Курс/факультет/назва спеціальності:____________________________________________
___________________________________________________________________________
Адреса навчального закладу:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Домашня адреса:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Е-mail:______________________________________________________________________
Додаткова інформація:________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Чи відвідували ви сайт Мережі міст сталого розвитку України (www.sustainable-cities.net.ua)_________________________________________________________________

Чи знайомо вам поняття «сталий розвиток» (якщо «так», то, як ви його розумієте)?________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцініть, будь ласка, по 4-х бальній шкалі вашу зацікавленість питаннями охорони навколишнього природного середовища:
1- зовсім не цікавить
2- тільки в рамках програми ВУЗу
3- є інтерес, але не приймаю активних дій
4- приймаю активну діяльність у проведенні акцій, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища/є членом суспільної екологічної організації/інше (необхідно вибрати відповідь і відобразити її в рядку відповіді)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bookmark and Share