Молодь в умовах нової соціальної перспективи


17-18 травня 2005 року в Житомирі відбудеться VІI Міжнародна науково-практична конференція "Молодь в умовах нової соціальної перспективи".

Для підготовки збірника матеріалів конференції організатоори просять надіслати на адресу організаційного комітету анкету-заявку учасника, відповідно з формою і текстом доповіді, до 15 березня 2005 року.

Організатори конференції
Житомирська філія вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", громадське об’єднання "Євроклуб", обласна Рада молодих вчених і спеціалістів за підтримки Європейської Комісії в Україні.

Тематика секцій
1. Європейський Союз – трансформаційні процеси у Європі.
2. Молодіжна субкультура: цінності та норми.
3. Самоактуалізація особистості на межі століть.
4. Молодь в сучасному інформаційному просторі.
5. Актуальні проблеми молодіжного підприємництва.
6. Формування сучасного світогляду в питаннях гендерної рівності.
7. Молодь за здорову націю.

Вимоги до оформлення доповіді
Статті подаються на адресу організаційного комітету комплексно – в двох примірниках і електронною поштою (у крайньому випадку на дискеті) в форматі .doс. Шрифт – Times New Roman. Усі поля 2 см. Розмір шрифту основного тексту (прізвище автора, назва) – 14, списку літератури – 12. Інтервал – 1,5 рядки. Ілюстративний матеріал (діаграми, рисунки тощо) до статей подається у вигляді окремого файлу (jpg, pcx тощо). При оформленні текcту застосування зайвих пробілів (наприклад, для абзацного відступу) не допускається

Послідовність оформлення: навчальний заклад, прізвище, ім’я, по батькові автора, назва статті, текст, список літератури.
Обсяг тексту – не більше 5 друкованих білих аркушів формату А4.
Робочі мови – українська, російська, англійська.

Заявка - анкета учасника
Разом зі статтею необхідно надіслати заявку-анкету, яка має містити такі відомості:
1. ПІБ (повністю)
2. Назва навчального закладу (повністю)
3. Контактна адреса, телефон, E-mail.
4. Вчений ступінь або курс студента.
5. Назва доповіді
6. Назва секції, в якій плануватимете взяти участь.

Адреса організаційного комітету:
Громадське об’єднання «Євроклуб»,
Координатор проекту – Дікова-Фаворська Олена Михайлівна
10012, м. Житомир, провулок ІІІ Мануїльського, 5а
(0412) 373-045, 343-922
favor@com.zt.ua (Матеріали надсилати з позначкою “На конференцію "Євроклубу")

Автор : Університет "Україна", Житомирська філія

Bookmark and Share