Оновлення України: участь молоді


28-29 січня Центр політичної освіти разом із Молодіжною громадською колегією при Голові ВРУ провели конференцію, в якій взяли участь понад 80 лідерів молодіжних громадських організацій, молодих депутатів та державних службовців з усіх регіонів України.Посол Європейського Союзу в Україні, посол Азербайджанської Республіки в Україні, представники міжнародних організацій, відомі експерти з молодіжної політики також взяли участь в заході. Володимир Литвин у своєму вітальному листі до учасників конференції підкреслив: „В усі періоди становлення української державності, формування загальнонаціональної ідеї, суспільної свідомості, засад демократії та загальнолюдських цінностей наша патріотично налаштована молодь демонструвала свою вірність українському народу.” Учасники конференції обговорили питання розвитку молодіжної політики та молодіжного руху в Україні, впливу молоді на формування нової влади, досвіду діяльності молодіжних ініціатив у виборах Президента України 2004 року та перспектив участі в наступних виборчих кампаніях, політичної освіти молоді тощо. Під час практичної роботи у формі робочих груп „Молодіжна політика і молодіжний рух”, „Молодь та оновлення влади”, „Молодь у виборах”, „Політична освіта молоді” лідери та активісти молодіжного громадсько-політичного сектору поставили цілі та запропонували заходи щодо участі молоді в оновленні України. Кожна група презентувала результати своєї роботи. „Час постійно ставить нам нові завдання – завдання оновлення всіх сфер життя України. І сьогодні від рішучості молоді залежатиме, наскільки глибинним буде цей процес оновлення”, – підвів підсумок Костянтин Плоский, голова Центру політичної освіти. Конференція відбулась за сприянням Європейського Співтовариства. Центр політичної освіти – українська громадська організація, яка сприяє розвиткові української політики та громадянського суспільства на демократичних принципах через організацію освітніх заходів, підтримку суспільного діалогу та проведення досліджень. Основним завданням Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України є обговорення та експертно-аналітична оцінка проблемних питань у сферах освіти, праці, соціального становлення та розвитку молоді, вироблення рекомендацій з цих питань для їх урахування у законотворчій діяльності Верховної Ради України.Джерело : Ініціатива "Молодь у Виборах!"Автор : Олексій Стасевич

Bookmark and Share