Конкурс Малих грантів 2010 Представництва Фонду ім. Г.Бьолля в Україні


03/15/2010 15:00
03/15/2010 15:00
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві запрошує взяти участь у четвертому Конкурсі малих грантів 2010

Конкурс малих грантів 2010 запрошує до участі громадські (неприбуткові) організації, а також ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних та невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок до розвитку громадянського суспільства в Україні та взяти активну участь в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівні.

«Малі проекти – вагомий внесок та сталий вплив» - таким є девіз Конкурсу малих грантів 2010 для активних громадян, які готові працювати над проектами з невеликими за обсягом ресурсами і тим самим робити внесок у розвиток громадянського суспільства в Україні.

Проекти повинні торкатися однієї чи кількох тем, які наведено нижче:

сприяння активній участі громадян в облаштуванні свого життя, а також в контролі за владою (на регіональному, комунальному та локальному рівнях)
права людини, гендерна рівність, права жінок, а також права меншин, зокрема сексуальних (ЛГБТ)
захист навколишнього середовища, зміна клімату, енергоефективність
Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних груп відповідатимуть наступним вимогам:

тема проекту актуальна і суспільно значуща - проект передбачає конкретні результати, його мета чітко сформульована
проект має сталий вплив та розрахований на якомога більш широку цільову аудиторію (пряму та непряму)
проект передбачає співпрацю ініціатив з різних регіонів України - проект передбачає співпрацю та переймання позитивного досвіду від країн ЄС
проект має іноваційний характер (як за формою, так і за змістом) - проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, гуманізм тощо)
організація-заявник (ініциативна група) є дійсно громадською організацією, діяльність якої підтримується громадськістю і виражає інтереси певної суспільної групи (груп)
проект буде реалізований організацією-заявником (ініциативною групою) навіть в тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду
Метою Конкурсу малих грантів 2010 за вищезгаданими вимогами є залучення громадян до демократичних процесів в Україні саме через практичні дії заради суспільного блага.

Типи проектів: Фінансуються суспільно значущі проекти будь-якого формату, спрямовані на широку цільову аудиторію.

Обсяг гранту: Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту (гранту) становить еквівалент 2.000 Євро.

Термін реалізації проекту:

всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2010 року до 30 вересня 2010 року
заключні фінансовий та змістовний звіти, які виконано згідно до вимог Фонда, потрібно надіслати до 15 жовтня 2010 року до офісу Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві.
Умови підтримки проектів:

заявки на фінансування приймаються виключно від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні;
заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи у співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадяни (не менше 2 осіб), які не є членами даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект.
підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;
участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах та хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;
кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2010; - власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є необов’язковими, але бажаними;
залучення учасників проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасників має приймати жюрі із залученням зовнішніх експертів;
кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткуання, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обгрунтовані в заявці і погоджені з Фондом;
кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати, інші поточні витрати тощо);
Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітниками або пов’язаними з організацією-заявником особами;
організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від фонду імені Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.
Надсилання заявок:
формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: http://info.boell.org.ua/SG2010/ - проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами - поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants@boell.org.ua. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому та електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 15 березня 2010 року до Представництва Фонду в Києві.

Термін надсилання заявок: Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві (03150 Київ, вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10). Заявки повинні надійти до Представництва Фонду в Києві не пізніше 17 години 15 березня 2010 року.

Процедура відбору:

Відбір здійснюється жюрі з предстаників Фонду та залучених експертів.
Рішення жюрі є кінцевим і не підлягає оскарженню. - Результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 03 травня 2010 року.
Жюрі обирає 10 проектів, координатори яких будуть запрошені для участі у фінансовому тренінгу. Під час тренінгу будуть визначені до 6 організацій, проекти яких отримують підтримку Фондом.
Особливості надання грантів:

Умовою надання гранту є участь координатора проекту та/або бухгалтера організації в фінансовому тренінгу (середина травня 2010 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом імені Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві. Підписання договору відбудеться під час фінансового тренінгу. - Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований заявнику після підписання договору про співпрацю.
Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого заявником фінансового та змістовного звіту.
Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:

Бюджет проекту / кошторис (див. формуляр для цього)
Свідоцтво про реєстрацію організації-заявника - Перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом минулих трьох років
Звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування). - Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах

Контакти: Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10 03150 Київ тел. (044) 390 7078 Електронна пошта: small.grants@boell.org.ua

Джерело:
gurt.org.ua

Марина Цапок
ФРІ - Фундація Регіональних Ініціатив
Причіплений файлРозмір
small_grants_2010_ausschreibung_ua.pdf105.92 КБ
small_grants_2010_antragsformular_ua.doc124.5 КБ
small_grants_2010_kostenplanformular_ua.xls94 КБ

Bookmark and Share