V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»


Мета конференції – ознайомлення з основними досягненнями молодих учених України в галузі агроекології. До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, молоді вчені, науковці.

21–24 червня 2011 р. у м. Яремче відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених.

Впродовж конференції відбудуться пленарні та секційні засідання з актуальних питань агроекології.

Робота конференції проводитиметься у секціях:
• агроекологія;
• раціональне природокористування та охорона навколишнього природного середовища;
• економіка природокористування;
• радіоекологія;
• екотоксикологія;
• біотична компонента агроландшафтів (мікробіологія, вірусологія, ботаніка, зоологія, фізіологія рослин і тварин та ін.)
Програму конференції буде розміщено на сайті Інституту агроекології та економіки природокористування НААН: www.agroeco.at.ua

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей буде надруковано у збірнику матеріалів конференції. За рішенням наукової ради конференції кращі доповіді опублікують в “Агроекологічному журналі” – фаховому виданні ВАК України з біологічних та сільськогосподарських наук.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не відповідають вимогам.

РЕЄСТРАЦІЯ
Для попередньої реєстрації слід заповнити заявку (на зворотному боці) на участь у конференції. Заповнену заявку надіслати факсом, або на поштову/електронну адресу Оргкомітету конференції не пізніше 1 травня 2011р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Обсяг тези – 2–4 сторінки, мова українська, російська, англійська, відступ зліва – 3,0 см, з інших
боків – 2,0 см. Шрифт – Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Тези доповіді повинні містити: індекс УДК у лівому верхньому куту; заголовок (максимально стислий, набраний ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання – по центру); прізвища авторів (жирними літерами, підкресливши прізвище доповідача, вирівнювання – по правому краю); назву установи, міста, та е-mаіl автора, який представлятиме тези на конференції.
Розглядатимуться лише тези, написані й укомплектовані згідно з вимогами та відправлені до 1 травня 2011 р.

ДОДАТОК
Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2011 р. надіслати такі документи:
• заповнену заявку, (текст на звороті);
• текст тез на підписаній (ім’я, прізвище) 3,5" дискеті у файлі MS Word у версії не нижче 6,0;
• два примірники тез, роздрукованих на папері формату А4;
• копію поштової квитанції;
• два конверти зі зворотною адресою та поштовими марками для подальшого інформування щодо конференції на адресу:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК – 100 грн., просимо надсилати поштовим переказом до 1 травня 2011 р. на адресу:
Городиська Інна Миколаївна
Інститут агроекології і економіки природокористування НААН
вул. Метрологічна, 12, м. Київ, 03143

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище ____________________________
Ім’я _____________________________
По батькові __________________________
Дата народження _____________________
Учбовий заклад чи наукова установа, посада
______________________________________
______________________________________
Адреса для листування________________
_____________________________________
Тел./факс ____________________________
Назва секції __________________________
Назва доповіді _______________________
_____________________________________
Прізвище, ініціали та науковий ступінь
наукового керівника (для аспірантів та здобувачів)
__________________________
_____________________________________
Прошу забронювати місце в готелі
з “___” _____ по “___” ____ 2011 р.

Заявку заповніть та відправте на адресу оргкомітету
Оргкомітет конференції
Інститут агроекології УААН
вул. Метрологічна, 12,
03143, м. Київ
agroeco_cmv@ukr.net

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!

Ваше прізвище та ім`я: 
Чабанюк Ярослав
Інститут агроекології і економіки природокористування НААН

Bookmark and Share