Студентам зміни до закону не сподобалися. Вони звертаються до Президента !


Шановний Вікторе Андрійовичу ! 22 вересня 2005 року Верховною Радою України було прийнято в повторному другому читанні та в цілому Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо підготовки кадрів), реєстраційний номер 3323 від 02.0".2003. Ми, представники громадських організацій, які виражають інтереси українського студентства, вважаємо, що цей законопроект в окремих своїх положеннях суперечить Конституції та міжнародним зобов’язанням України й, у разі набуття ним сили закону, істотно порушуватиме права і свободи громадян, які навчаються у вищих закладах освіти.ПО-ПЕРШЕ, зазначеним законопроектом передбачається доповнити статтю 56 Закону України “Про вищу освіту” абзацом наступного змісту: “Випускник вищого навчального закладу, який навчався за кошти державного бюджету, в разі відмови відпрацювати три роки за направленням зобов’язаний відшкодувати державі витрати за навчання з урахуванням індексації на рівень інфляції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”Разом з тим, Стаття 53 Конституції України гарантує громадянам право здобувати на конкурсній основі вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах безоплатно, тобто без внесення плати у будь-якій формі за надані їм освітні послуги. Таким чином, прийняті Верховною Радою зміни до Закону “Про вищу освіту” прямо суперечать Конституції України.Крім того, відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці “Про скасування примусової праці” № 105, ратифікованої Законом України № 2021-III від 05.10.2000, Україна зобов`язується скасувати примусову або обов`язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми, зокрема “як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку” (пункт Б статті 1 зазначеної Конвенції). Отже, положення прийнятого Верховною Радою України законопроекту реєстраційний номер 3323 від 02.0".2003, які примушують випускників вищих навчальних закладів до праці “за направленням”, суперечать прийнятим на себе Україною згідно Конвенції № 105 МОП міжнародним зобов’язанням.ПО-ДРУГЕ, згідно прийнятого Верховною Радою України законопроекту реєстраційний номер 3323 від 02.0".2003 у статті 6" Закону “Про вищу освіту” абзац перший у частині шостій передбачається викласти в такій редакції: ”6. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом < … > з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також з урахуванням змін вартості комунальних послуг, в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників до розмірів окладів, встановлених державою на основі відповідних рішень Кабінету Міністрів України.”Разом з тим, відповідно до редакції даної статті, що діє на сьогодні, розмір плати за весь строк навчання і надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або юридичною особою, що оплачує навчання, і не може змінюватися протягом усього строку навчання, за винятком індексації відповідно до офіційно встановленого рівня інфляції. Таким чином, прийнятий Верховною Радою законопроект реєстраційний номер 3323 від 02.0".2003 всупереч статті 22 Конституції України звужує зміст та обсяг існуючих прав студентів, встановлюючи додаткові підстави для підвищення плати за навчання.ПО-ТРЕТЄ, законопроект р. н. 3323 від 02.0".2003 викладає статтю 38 Закону України “Про вищу освіту” (про студентське самоврядування) в редакції, що суперечить іншим його ж статтям. Зокрема, він встановлює, що “рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер”. В той же час, запропонованою цим законопроектом редакцією статті 37 Закону “Про вищу освіту” встановлюється, що не менш як 10 відсотків учасників “вищого колегіального органу громадського самоврядування вузу” становлять студенти, обрані органом їхнього самоврядування (що неможливо, якщо всі рішення органу студентського самоврядування є дорадчими).При цьому фактично зігноровано наявні пропозиції з питань законодавчого врегулювання студентського самоврядування, викладені у внесеному свого часу Вами та багатьма іншими народними депутатами законопроекті реєстраційний номер 6352 “Про внесення змін до Закону України \"Про вищу освіту\" щодо самоврядування студентів і аспірантів та їхньої участі у справах вищих навчальних закладів”.В зв’язку із зазначеним, просимо Вас, шановний пане Президенте, захистити законні права та інтереси українських студентів, скориставшись своїм правом вето щодо законопроекту про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо підготовки кадрів) №3322 від 02.0".2003 р. та повернути його на доопрацювання з метою приведення у відповідності із Конституцією України та міжнародними зобов‘язаннями України.З повагою,в.о. президента Української асоціації студентського самоврядуванняОлексій Кляшторнийголова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство»Олег Яценкоголова Української студентської спілкиСергій Мальованецьв.о. президента Асоціації правозахисних організаторів студентів України Сергій Романюк

Bookmark and Share