Міністерство сім'ї та молоді хоче щоб молоді українки народжували більше ?


У своєму виступі глава Уряду проаналізував демографічну ситуацію в Україні та визначив основні завдання діяльності Кабінету Міністрів у цій сфері.

За словами Юрія Єханурова, демографічна спрямованість має стати одним з головних пріоритетів дій українського Уряду. В цьому зв’язку дуже важливим документом, на думку керівника Уряду, є розроблений проект Стратегії демографічного розвитку України. Це документ, який має стати не черговою декларацією, а практичним інструментом роботи і центральних і місцевих органів влади, - наголосив він.

Як зазначив Юрій Єхануров, політика держави має спрямовуватися передусім на підвищення рівня та поліпшення якості життя населення. Завдання полягає і в нарощуванні трудового потенціалу населення. Демографічне старіння притаманне усьому світові – від найбільш розвинених до вельми бідних країн. Отже, співвідношення осіб похилого та осіб працездатного віку неминуче зростає, що створює цілу низку проблем. Необхідно максимально розвивати здібності кожної окремої людини, створювати умови для продовження економічно активного, творчого періоду життя.

Зміст реального виходу з демографічної кризи полягає не стільки в подоланні депопуляції, скільки у підвищенні якості населення, збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалу, - підкреслив Прем’єр-міністр.

P.S.
До участі у конференції запрошені Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, Міністр праці та соціальної політики України Іван САХАНЬ, голова Державного комітету статистики України Олександр ОСАУЛЕНКО, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Сергій ПИРОЖКОВ та інші фахівці.
Bookmark and Share