Закінчилася літня школа-семінар по студентському самоврядуванню. Заяви "Молодого Руху", підписані ще Тимуром Нагалевським


"Молодий Рух" в рамках проекту „Всеукраїнська мережа студентських громад” провів школу-семінар по студентському самоврядуванню. Школа-семінар пройшла в Криму в містечку Сонячногірське на туристичній базі „Вікторія”. В літніх навчаннях взяло участь 106 учасників – активісти студентського самоврядування з усіх регіонів України, студентські лідери та обласні координатори проекту, українські та міжнародні гості. Десять учасників були відібрані через відкритий конкурс що проходив в Інтернет. Для участі в конкурсі потрібно було написати роботу на тему „Що потрібно зробити для розвитку студентського самоврядування в Україні.

Заняття проходили у формі лекцій, дискусій та роботи в групах за такими напрямками:
- Аналіз впровадження проекту в регіонах, обговорення.
- Подальший план впровадження проекту.
- План роботи обласних координаторів проекту.
- Проблеми студентського самоврядування.
- Шляхи вирішення проблем студентського самоврядування.
- Аналіз законодавства, законопроектів та шляхи їх просування.
- Робота над посібником „Лідеру студентському самоврядування”.

Був проведений аналіз проблем студентського самоврядування. З’ясувалось, що найбільшою проблемою є відсутність нормальної законодавчої бази. Єдиним законодавчим документом є вкрай недолуга та суперечлива 37 стаття Закону про вищу освіту. Проблемою є відсутність чітко визначеної компетенції органів студентського самоврядування тобто визначених прав та обов’язків. Також проблемою є невизначений юридичний статус ОСС, що не дає права вступати в цивільні відносини. Серед важливих проблем були відмічені відсутність фінансування, протистояння профспілок, тиск з боку адміністрації, намагання адміністрації керувати ОСС, інертність студентства, зневіра студентів в можливість власними силами щось змінити.

Були опрацьовані вже готові матеріали посібника. Сформовано перелік матеріалів, які з точки зору студентських активістів обов’язково мають увійти в посібник.

Обговорювалось, як допомогти студентам самоорганізуватися для активного відстоювання своїх прав через органи студентського самоврядування.

Заняття проводили Артем Михайлюк, експерт проекту, координатор Спілки ініціативної молоді та Олександр Солонтай - голова Фундації регіональних ініціатив.

Крім занять зі студентського самоврядування проводилися тренінги з лідерства.

Також під час школи пройшла міжнародна конференція "Українсько-європейські перспективи – погляд молодих європейців та українців”, де були обговорені такі теми:
- Роль України в оновленні Європи.
- Європейський союз на сучасному етапі свого розвитку. Стан та перспективи взаємин Україна – ЄС.
- Громадська думка як барометр євроінтеграційних процесів
- Роль молоді у процесах реформування громадянського суспільства на шляху до європейської інтеграції. Досвід країн ЄС.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЗАЯВИ Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодий Рух”, 23 липня 2005 року с.Сонячногірське, АР Крим

Заява Молодого Руху про Студентське самоврядування

Нині в Україні стрімко розвивається студентське самоврядування. Воно вирішує все більше проблем навчально-виховного процесу та посідає визначну роль у демократизації вищої школи України. Але нажаль ми мусимо констатувати, що розвиток студентського самоврядування в Україні не виходить на європейський рівень.
Розуміючи незворотність євроінтеграції та Болонського процесу, усвідомлюючи перемогу демократичних цінностей в Україні, вагому роль в якій зіграло студентство, ХІ Конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодий Рух” ЗАЯВЛЯЄ про необхідність законодавчо врегулювати діяльність студентського самоврядування, закріпивши в законі:
- демократичність виборів до органів студентського самоврядування;
- чітку компетенцію органів студентського самоврядування, а саме їх права та обов’язки;
- обов’язкове фінансування органів студентського самоврядування з бюджету ВУЗу;
- надання органам студентського самоврядування статусу юридичних осіб;
- повноцінне представництво органів студентського самоврядування в органах управління ВУЗу.
Молодий Рух переконаний, що саме студентське самоврядування покликане захищати права студентів і бути їх представником в адміністраціях ВУЗів. Ми переконані, що крім самих студентів ніхто не створить потужного студентського самоврядування, але держава повинна зробити все можливе в допомозі студентам самоорганізуватися та надати повноцінну можливість участі студентів в управлінні ВУЗами через органи студентського самоврядування.


Заява Молодого Руху про Євроінтеграцію

Помаранчева революція стала фактором, який докорінним чином змінив українське суспільство, створив нову внутрішньополітичну ситуацію в Україні, довів існування в Україні громадянського суспільства.
Зміна влади в Україні, прихід народного Президента Віктора Ющенка, формування нового реформаторського уряду, свідчить про те, що в Європі постає нова за своєю сутністю держава – демократична Україна. Український народ, який своєю поведінкою та рішучістю відстояв волю, свободу і демократію в Україні, переконав світ, що він є європейським народом, а його країна є частиною об’єднаної Європи.
Членство в Європейському Союзі та НАТО тривалий час були задекларованими політичними пріоритетами України, однак лише зараз реалізація цих пріоритетів може бути поставлена у практичну площину і підкріплена відповідною політичною волею та конкретними діями.
Політичні принципи, висловлені на Майдані в Києві під час Помаранчевої революції, мають бути трансформовані в щоденну політику та структурні реформи, що повинні проводитися в Україні на відповідному рівні і які мають наблизити український народ до стандартів життя в умовах демократії та добробуту країн Європейського Союзу та НАТО.
Ми, делегати ХІ Конференції Всеукраїнської молодіжної організації “Молодий Рух”, ЗАЯВЛЯЄМО нашу цілковиту готовність підтримати рішучі кроки української влади в напрямку набуття статусу країни з ринковою економікою та зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, вступу до Світової організації торгівлі, лібералізації візового режиму з країнами ЄС, а також інтенсифікації діалогу щодо членства України в НАТО.


Політична заява Молодого Руху

З метою збереження здобутків Помаранчевої революції, утвердження в Україні демократичних цінностей, свободи слова, європейських економічних та соціальних стандартів; на реалізацію програми Президента України Віктора Ющенка; виходячи з потреби створення в майбутньому парламенті потужної пропрезидентської більшості на основі об’єднання всіх демократичних сил,
ХІ Конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодий Рух” ЗАЯВЛЯЄ про необхідність консолідації всіх демократичних та патріотичних сил в єдиний пропрезидентський блок на парламентських та місцевих виборах 2006 року на основі блоку партій “Наша Україна” та коаліції “Сила народу”, аби здобути повну перемогу і сформувати майбутній уряд.
Молодий Рух переконаний, що створення блоку ідеологічно споріднених політичних сил є визначальним етапом консолідації українського суспільства навколо ідей збереження та примноження національної самобутності української нації, її духовних, моральних, релігійних цінностей, піднесення економічного та соціального добробуту громадян, а також реалізації європейського та євроатлантичного шляхів інтеграції України.

Голова Молодого Руху Тимур НАГАЛЕВСЬКИЙ

Bookmark and Share