Меморандум про співпрацю між Mіністерством освіти і науки України та Всеукраїнською студентською радою


Міністерство освіти та науки України, в особі Ніколаєнка Станіслава Миколайовича, який діє на пдіставі Положення про МОН, з однієї сторони, та Всеукраїнська студентська рада в особі керівника секретаріату Слободяника Івана Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, дотримуючись принципів партнерства та прагнучи стврити міцний фундамент в залученні студентської молоді до розробки та прийняття рішень у галузі вищої освіти в Україні домовились про наступне:

Статя 1
Метою співпраці сторін є:
- створення та розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України;
- аналіз суспільних процесів у сферах вищої освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді;
- підготовка та розробка пропозицій до проектів нормативно-правових актів та програм з найважливіших питань суспільного становища, правового і соціального захисту студентської молоді;
- підготовка та реалізація проектів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;
- сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді;
- сприяння формуванню правового громадянського суспільства в Україні;
- сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, вихованню у них почуття патріотизму тощо;
- участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації і наукової активності;

Стаття 2
Обидві сторони вспівпрацюють за принципами:
1. Принцип рівноправності:
- представники сторін рівні у правах, закріплених у Конституції України;
- усі положення цього Меморандуму, якщо не зазначено інше, стосуються обох сторін;
- кожна сторона має розглядати та враховувати пропозиції, подання, заяви та інші документи, подані другою стороною;
- сторони обмінюються необхідною інформацією.
2. Принципи взаємоповаги та доброзичливості:
- сторони дотримуються високих етичних принципів;
- прагнуть досягти конструктивного і взаємовигідного результату у вирішенні робочих питань співпраці;
- надають доречні консультації та поради у ввічливій формі.
3. Принцип відповідальності:
- висловлювання пропозицій і зауважень особам, які відповідають за роботу у відповідній сфері;
- поширення лише достовірної інформації щодо діяльності сторін.
4. Принцип свободи:
- сторони вільні в напрямках своєї внутрішньої та зовнішньої діяльності, дотримуються меж, встановлених Конституцією та законами України, та принципами гуманістичної етики;
- сторони словом і ділом визнають свободу один одного.

Стаття 3
Сторони своєчасно повідомлятимуть одна одну про найважливіші заходи, які проводяться з питань, що становлять предмет цього Мемерадуму, сприятимуть взаємній участі у них своїх представників.

Стаття 4
Суперечності, які виникають в ході реалізації цього Меморандуму, вирішуються за взаємною згодою сторін, або в іншому порядку в межах чинного законодавства.

Стаття 5
Даний Меморандум набуває чинності з дня його підписання та зберігатиме дію допоки одна зі сторін письмово не повідомить іншу про відмову від нього, або він не буде замінений іншим документом за згодою сторін.

Договір підписано 28 липня 2005 року у двох примірниках, які є тотожними між собою.

Міністр освіти та науки України Ніколаєнко Станіслав Миколайович
Керівник секретаріату Всеукраїнської студентської ради Слободяник Іван Леонідович


Bookmark and Share