"МОЛОДА"


МІСІЯ: Залучення й утримання молодих продуктивних сил в області.
МЕТА: Досягнення позитивних демографічних показників і підвищення ділової активності молоді.

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТИ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЕФЕКТИВНИМ ПОДОЛАННЯМ 7 РОЗРИВІВ СЕРЕД СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ:

несприйняття молоді як активного і діяльного учасника громадського життя;
відсутність організованого ринку праці для молоді, як гарантії кар'єрного росту;
відсутність ринкових механізмів у спорті;
слабке здоров'я жінок дітородного віку;
відсутність молодіжного кредитування житла;
низький рівень уваги до дородового періоду життя жінок;
відсутність молодіжної міграційної політики
ПЛАНОВАНІ ДІЇ:
Вироблення концепції дій з розвитку молодіжної ініціативи.
Проведення регулярних "Ярмарок вакансій".
Створення агентства спортивного маркетингу Миколаївщини.
Програма створення молодіжних селищ.
Концепція побудови кар'єри трудовими ресурсами.
"Круглий стіл" з проблем представлення молоді в керівних органах і виділення квот.
Конференція з проблем побудови й існування міжнародних професійних спортклубів.
Рекламно-агітаційна акція з впровадження бренду "Живи на Миколаївщині".
Упровадження "Паспорта громадянина Миколаївської області" і символічного талісмана (наприклад, дельфінятко).
Відродження шкіл майбутніх батьків і створення санаторію для вагітних.
Конкурс "Молодий професіонал".
Створення бюлетеню, що висвітлює досягнення молодих людей у бізнесі, політиці, науці, освіти, спорті.
Створення програми по стимулюванню народжуваності і лояльності до родин з дітьми.
Програма залучення бізнесів до соціальних молодіжних проектів.
Рекламно-агітаційна акція по залученню дітей вулиці до притулків.
Тренінги та семінари щодо запобіганя торгівлі людьми.
ПЛАНОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
приріст населення Миколаївської області завдяки народжуваності;
приріст населення Миколаївської області завдяки міграції;
створення 1-го професійного спортклубу в області;
оформлення параметрів і закріплення операторів ринку праці;
Bookmark and Share