Міністри, студенти і молодь зустрілися


У роботі круглого столу взяли участь:
Міністр освіти і науки України - Ніколаєнко С.М.
Міністерство фінансів України –
Міністерство економіки України –
Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту – Павленко Ю.О.
Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України.

Представники вищих навчальних закладів:
Тугай Анатолій Михайлович – ректор Київського національного університету будівництва і архітектури
Бабак Віталій Павлович - ректор Національного авіаційного університету
Тимошенко Іван Іванович - ректор Європейського університету
Крикунов Михайло Вікторович - ректор Міжнародного інституту бізнесу
Варламов Геннадій Борисович – проректор Національного технічного університету України “КПІ”
Корольчук Олександр Петрович – проректор Київського національного торговельно-економічного університету
Третякова Олена Василівна – декан по роботі зі студентами Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Переможці міжнародних студентських олімпіад:
студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дорошенко Вадим
Тимошкевич Тарас
Клурман Олексій
Туманян Арам
Рибак Микола
Кацев Максим
Матвійчук Микола
Знов’як Юрій
Гриненко Андрій
Кошляк Роман
студенти Національного технічного університету України “КПІ”

Рибак Олександр
Байденко Борис
Нагірняк Богдан
Яковлєв Олег Веденський Кирило
Гігіняк Володимир
Кордубан Дмитро
Костюк Антон
Лідери студентського самоврядування вищих навчальних закладів м. Києва:

Слободяник Іван Рашевський Євген
Кулібаба Дмитро Башняк Олеся
Білоус Андрій Ткачук Юрій
Мороз Владислав Солдатов Сергій
Рудакова Наталія Вальчишин Андрій
Ригуш Любомир Романцова Олександра
Легостова Катерина Громов’юк Руслан
Кіктенко Марія Поляков Михайло
Шумський Павло Нагурний Олександр
Коломоєць Дмитро Гостєва Тетяна
Якімов Юрій Стецюк Сергій

Представники громадських студентських організацій:

Козловскі Анна координатор по співпраці з Україною, Студентський парламент Республіки Польща

Куценко Станіслав Українська студентська спілка
Кляшторний Олексій Українська асоціація студентського самоврядування
Яценко Олег Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Студентське братство”
Романюк Сергій Асоціація правозахисних організаторів студентів
Трофименко Олександр Всеукраїнська рада студентів
Солонтай Олександр Фундації регіональних ініціатив
Михайлюк Артем Спілка ініціативної молоді
Чорний Олексій студентський президент фестивалю “Студентська республіка”
Котляренко Сергій Студентська рада (м. Черкаси)

Представники Міністерства освіти і науки України:

Богомолов Анатолій Григорович заступник Міністра освіти і науки
Болюбаш Ярослав Якович директор департаменту вищої освіти
Куліков Петро Мусійович директор департаменту економіки і фінансування
Сухолиткий Омелян Степанович директор департаменту міжнарод-ного співробітництва та європейсь-кої інтеграції
Левківський Казимир Михайлович
директор Науково-методичного центру вищої освіти

На обговорення круглого столу виносиличся питання поліпшення якості вищої освіти та розвитку студентського самоврядування, зокрема:
1.Демократизація вищої школи, залучення громадськості до прийняття управлінських рішень на рівні міністерства, вищого навчального закладу.
2. Участь студентів у поліпшенні якості організації навчального процесу (проведення навчальних занять, забезпечення самостійної роботи студентів навчальною літературою, інформаційно-комунікаційними засобами, в тому числі, доступом до Інтернету тощо).
3. Забезпечення умов для проживання студентів та проведення позанавчальних заходів (гуртожитки, їдальні, спортивні майданчики, дискотеки тощо).
4. Шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з наданням стипендій, матеріальною підтримкою малозабезпечених студентів та студентських сімей, видачею студентських квитків тощо.
5. Участь студентів у подоланні негативних проявів у діяльності вищої школи (хабарництво, незаконні стягнення за пропуски занять, перескладання екзаменів тощо).
6. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.
7. Міжнародна співпраця з питань обміну студентами, розвитку студентського самоврядування тощо.

* * *
Освіта на продаж? Сьогодні — День студента. «УМ» вирішила з'ясувати, наскільки задоволена молодь системою вітчизняної вищої освіти

Молодь бажає суттєвих змін у системі освіти, — вважає експерт з питань молодіжної політики ПРООН Оксана Овчарук. Найбільш значущим пріоритетом у цьому контексті є подальше впровадження Болонської угоди, бо вона надає можливість поєднувати традиційні та інноваційні технології, вважає 68% респондентів, які взяли участь у недавньому соціологічному дослідженні ПРООН. 15 відсотків молодих людей переконані, що далеко не всі рівні освіти є доступними для них. Щоб зробити освіту більш доступною для кожного молодого українця, молодь пропонує розвивати та розповсюджувати систему надання грошових позик на навчання, приймати малозабезпечених, сиріт, молодь з вадами здоров'я — поза конкурсом. А також наголошує на впровадженні дистанційного навчання та відміні контрактного навчання у державних ВНЗ. Молоді люди вважають, що вітчизняна освіта в цілому відповідає вимогам українського ринку праці (68%), але є недостатньо конкурентоспроможною у світі (42%)». Але це не означає, що так само оцінюють освіту безпосередньо фахові експерти.

Олена Локшина, експерт з аналітичних досліджень та моніторингу проекту ПРООН «Створення безпечного середовища для молоді України» зазначає, що результати аналітичних досліджень, проведених у рамках проекту, свідчать: відбулося стихійне становлення освітніх послуг, відтак вища освіта в країні набула комерційного характеру, сформувалася як самостійний сегмент у системі комерційних відносин. «В Україні поняття освіти ототожнюють із офіційною освітою, а в європейському вимірі це поняття включає три основні складові — формальну, неформальну, або додаткову, та інформальну, — резюмує Олена Локшина. — Перший сектор видає атестати, дипломи, довідки, посвідчення. Другий сектор здійснює освітню діяльність (це спеціальні заклади, інститути). Третій сектор — це система інформаційних заходів: засоби масової інформації, бібліотеки, музеї, послуги у сфері розваг, інтернет... З точки зору параметрів європейського освітнього простору, можна зазначити, що в Україні стан освіти тією чи іншою мірою співвідноситься з європейським виміром лише у галузі формальної освіти. Сектор інформальної освіти в Україні фактично не сформований. У нас майже припинено випуск науково-популярних журналів, суттєвих змін зазнав ринок книжкової продукції, наразі чисельними є низькопробні видання, до мінімуму зведено загальноосвітнє та навчальне телебачення. Відсутній моніторинг та належний контроль за телеефіром, де навіть вдень можна побачити еротичні сцени, насильство. Неформальна освіта в Україні виглядає більш оптимістично. Працюють центри, гуртки, палаци для молоді. Але традиційне наше розуміння неформальної освіти більш вузьке, ніж аналогічне поняття в європейському значенні».

Які ж зміни у системі освіти вищої школи очікуються найближчим часом, наприклад у наступному році? Міністерство освіти і науки пріоритетами в розвитку вищої школи визнало розширення академічних свобод та інституційної автономії ВНЗ; удосконалення системи державного управління вищою школою, поступовий перехід навчальних закладів у підпорядкування міністерства; забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всіх громадян України; поетапне запровадження зовнішнього тестування абітурієнтів, залучення банківської системи до надання кредитів на навчання, забезпечення не менше половини бюджетних місць при вступі до ВНЗ. Відповідно до вимог Болонської декларації планується запровадити новий перелік напрямів і спеціальностей вищої школи, перейти до дворівневої (бакалавр-магістр) системи підготовки кадрів та кредитно-модульної системи навчання. А також розробити і запровадити механізми участі реального сектору економіки в інвестуванні у вищу освіту, створювати умови для реалізації принципу «Освіта протягом всього життя», розширювати можливості для післядипломної освіти. У планах — також суттєве збільшення контингенту іноземних студентів в Україні. У соціально-економічній сфері очікується реалізація програми «Студентський гуртожиток»; поступовий перехід до фінансування навчальних закладів із розрахунку на одного студента.

Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко днями зауважив на зустрічі зі студентами Національного педагогічного університету імені Драгоманова: «Українцям завжди була притаманна велика тяга до знань. Але останнім часом у нас поширилося таке явище, як псевдоосвіта, прагнення отримувати дипломи без докладання зусиль у навчанні. На цій псевдоосвіті дехто заробляє великі гроші. Але час змінився. Якщо студенти будуть сьогодні старанно працювати протягом усього дня, а потім — і протягом усього життя, вони завжди залишатимуться конкурентоспроможними. При використанні всіх можливостей людського розуму, всіх засобів інформаційних технологій, слiд пам'ятати про те, що треба виховувати себе як патріота, як громадянина, як яскраву особистість».

Людмила РЯБОКОНЬ, "Україна Молода"


Bookmark and Share