Європейський Молодіжний Парламент (ЄМП) теж змінив керівництво


Європейський Молодіжний Парламент (ЄМП)– міжнародна політично нейтральна організація, метою якої є підвищення обізнаності молоді щодо питань, що стосуються Європи та інтеграції до Європейської спільноти. Брати участь у заходах, організованих ЄМП означає здобувати досвід та знання щодо демократії, її структури та принципів; брати участь у процесах прийняття рішень та їх впровадження в життя; відстоювати власну точку зору та вчитися культурі дебатів. Сесії ЄМП - можливість для молодих людей обмінюватися думками, знайомитись та встановлювати дружні стосунки без кордонів, національностей та релігії. Зміна керівника пов’язана передусім з від’їздом Президента організації Тетяни Поладько навчатися за 2-х річною програмою в США. Новим Президентом організації обрано Олександру Андрусик (на фото разом з Д.Кудіним).

Наразі Правління організації виглядає так:

Перший почесний Президент
Ольга Смирнова olya.smyrnova@gmail.com

Другий почесний Президент
Василь Мирошниченко vm@cfc.com.ua

Третій почесний Президент
Тетяна Поладько Tatiana.poladko@eyp-ua.org

Президент
Олександра Андрусик Sasha.andrusyk@eyp-ua.org

Голова правління
Денис Кудін Denis.kudin@eyp-ua.org

Віце-президент
Оксана Андрусяк oksana.andrusyak@eyp-ua.org

Віце-президент
Наталія Каптюх

Радник Президента
Філіп Пронін

Член правління з юридичних питань
Ганна Шипко Anna.shypko@eyp-ua.org

Член правління з фінансових питань
Ганна Опанасюк aopanasyuk@yahoo.com

Член правління з кадрових питань
Наталія Войнаровська natalya.voynarovska@eyp-ua.org

Член правління з питань зв’язків із громадськістю
Олександра Панасевич Sasha.panasevych@eyp-ua.org

Регіональний менеджер
Юлія Бабенко Yulia.babenko@eyp-ua.org

Секретар
Антоніна Давиденко

Координатор проектів
Аніфа Карімі KARIMIH@unhcr.ch

Координатор міжнародної діяльності
Ксенія Оксамитна kseniya.oksamytna@eyp-ua.org

Голова ревізійної комісії
Оксана Нестеренко Oxana.nesterenko@eyp-ua.org

Експерт ревізійної комісії
Марія Климович maria.klimovich@eyp-ua.org

Експерт ревізійної комісії
Олексій Оболенський oleksiy.obolenskyi@eyp-ua.org

Експерт ревізійної комісії
Каріна Макаренко karina.makarenko@eyp-ua.org

Bookmark and Share