В Сумах відбувся І-й міський студентський форум…


За словами М. О. Корчменко, представника Агенції: "за останні 10-15 років м. Суми накопичило масу невирішених соціально-економічних проблем, які стали перепоною в розвитку міста …", саме тому в основу діяльності організації покладено вироблення стратегії. Як відомо, стратегічний план розвитку м. Суми вже опрацьований за сприянням Київського центру міжнародного інституту «Схід-Захід», а положення стратегічного плану відповідають принципам сталого розвитку. За словами організаторів – стратегічний план розвитку міста Суми залишається стратегією на папері, і причину бачать в тому, що «кожна прийдешня влада ігнорує напрацювання минулої». Таким чином 940 існуючих напрацювання залишаються теорією, а на практику, як завжди, потрібні гроші, які, за словами Президента В.В.Фінашка, треба шукати.

Організатори звернулися до студентів з пропозицією написати наукову роботу у формі проекту ефективного розвитку м. Суми, де має бути відображено інноваційні підходи до вирішення певної проблеми з урахуванням географічних, демографічних особливостей міста, запропонований бюджет, а також зазначені джерела формування бюджету. Основні пріоритети: розвиток соціальної сфери міста, розвиток інфраструктури міста, охорона навколишнього середовища, розвиток підприємництва, конкурентоспроможність інше. Очікувані результати: створення бренду міста, створення робочих місць, додаткове збільшення коштів в міській інфраструктурі, додаткові надходження до бюджету, залучення інновацій. Що мається на увазі, коли мова йде про додаткове збільшення коштів в міській інфраструктурі або залучення інновацій наразі невідомо. Якщо під «інновацією» слід розуміти зміни, що призводять до появи нових товарів, до використання нових технологій в виробництві, що в свою чергу ведуть до переходу на нові форми організації виробництва та до розширення ринків збуту, то як їх можна «залучати»? Або, якщо «інновація» - це кінцевий результат творчої діяльності, що втілений в нових технологічних процесах, впроваджених у виробництво, в нових товарах, впроваджених на ринку та в нових підходах до соціальних послуг, то політика «залучення інновацій» ще менш зрозуміла. Таким чином, наявних некомпетентний підхід до проекту.

Оцінювати роботи буде комісія, до якої планується залучити провідних професорів всіх ВУЗів, представників громадських організацій, бізнес структур, шляхом відкритого захисту робіт авторами. Після презентації проекту була можливість надати запитання і отримати відповіді. Зокрема студентів цікавило, чи є кошти на впровадження у життя найкращих напрацювань, чи справді когось цікавить, що думає молодь, або такі – як можна оцінити роботи за зовсім різними темами (різні зусилля та механізми напрацювань)… . За відповідями розробників проекту можна було судити про рівень самого проекту, про його перспективу або її відсутність. Таким чином, за наявності виявлених величезних недоліків у проекті, як з точки зору законодавства, так із точки зору практичного впровадження, формується враження, що люди займаються «відмиванням грошей», а насправді їх мало хвилює стан міста. Бо, принаймні, на мою думку, якби їх цікавила ця проблема, вони б більш професійно підійшли встановлення причин та до пропозицій щодо її вирішення. А поки буде існувати можливість для створення організацій, в основу діяльності яких покладено процес «відмивання грошей», то, звісно, що ніяких ресурсів не вистачить на вирішення тої чи іншої проблеми міста.Bookmark and Share