МОЗ змінило ідеологію розподілу випускників медичних вузів


Вже з наступного року відновлено підготовку в інтернатурі за усіма базовими лікарськими спеціальностями, яких тепер 29 (у минулому наказі – лише 17), і серед них: терапія, акушерство та гінекологія, офтальмологія, отоларингологія, травматологія, онколо­гія, неврологія, дитяча хірургія, інфекційні хвороби та інші необхідні країні спе­ціальності. Перелік спеціальностей інтернатури налічує 17 лікарських спеціальностей первинної спеціалізації, які визнаються країнами ЄС. Додатково до них, за рішенням провідних фахівців галузі, введені ті лікарські фахи, яких найбільше потребує практична охорони здоров’я: дитяча хірургія, інфекційні хвороби, мікробіологія тощо. Щодо терміну підготовки - одразу перейти на мінімально необхідний у Європі трирічний термін за всіма спеціальностями неможливо. Але необхідні еволюційні кроки зроблені: гінекологи, нейрохірурги, хірурги будуть мати три роки підготовки; терапія, загальна практика, педіатрія і ортопедія – два роки.

Скорочено до 1-1,5 років терміни підготовки в інтернатурі за сімома лікарськими спеціальностями: медицина невідкладних станів, патологічна анатомія, медична психологія, лабораторна справа, судово-медична експертиза, пульмонологія та фтизіатрія та радіологія.

Відповідно до вжитих Міністерством заходів, вже у цьому році змінено ідеологію розподілу - він проводиться на вакантні посади за усіма лікарськими спеціальностями та відповідно до реальних потреб регіонів.

Ще одне нагальне питання - доля випуску 2005 року. Для його вирішення внесено зміни до наказу по їх розподілу. Цим випускникам надано право пільгового проходження спеціалізації, при наявності вакансій у лікувально-профілактичних закладах, за лікарськими фахами підготовка з яких була припинена у 2005 році, без відпрацювання трьох необхідних років після закінчення інтернатури, окрім того, після вступу у силу нового Переліку спеціальностей інтернатури, вони у випадку виробничої необхідності, наявності вакансій та успішного складання іспиту „Крок-3”, зможуть індивідуально звертатись до Міністерства щодо зміни спеціальності інтернатури. Тоді їм перший рік буде зарахований як базовий, а подальше навчання буде проводитись за індивідуальним графіками підготовки за новою спеціальністю, аби в цілому вийти на визначені законодавством терміни.

Закінчуючи виступ, Юрій Поляченко наголосив:”В зв’язку із вищезазначеним, маю також окреме завдання для усього професорсько-викладацького корпусу – буду вимагати від кожного вузу, аби підготовка в інтернатурі проводилась за європейськими стандартами із включенням до навчальних планів інтернатури питань формулярної та доказової медицини, новітніх лікувально-діагностичних технологій та методик. Підготовка нової генерації лікарів повинна відповідати сучасному рівню медичної науки та практики. Хочу також порадитись з шановними професорами ще з одного питання – відновлення субординатури на 6 курсі. Думаю, що така перевірена часом форма підготовки заслуговує на увагу і хотів би отримати Ваші пропозиції з цього приводу.

Нині Міністерство охорони здоров’я України із широким залученням медичної громадськості продовжує опрацьовувати Концепцію підготовки лікарів, у якій будуть окремо виділені етапи інтернатури, резидентури та спеціалізації. Така система повністю відповідатиме міжнародним стандартам і дозволить значно поліпшити якість підготовки лікарів на післядипломному етапі. Вирішення проблеми таким чином сприятиме створенню цілісної системи підготовки медичних кадрів в Україні, її прозорості та відповідності євроінтеграційним процесам України”


Довідка:
Забезпеченість кадрами
Укомплектованість штатних посад лікарів з урахуванням сумісництва – 93,3.

Найбільший дефіцит складають:

- ендоскопісти – 64,9

- лікарі-епідеміологи – 56,9

- лікарі –імунологи – 65,0

- дитячі урологи – 71,9

- фтизіатри – 77,1

- педіатри – 78,4.

Лікарські кадри в дільничних лікарнях:

штатних лікарських посад – 3 351,75

зайнятих лікарських посад – 2 942,75

різниця – 409

Лікарські кадри в сільських лікарських амбулаторіях:

штатних лікарських посад – 7 230,50

зайнятих лікарських посад – 5 915,55

різниця – 1 314,95

ФАПи

Всього ФАПів – 15 526

Кількість ФАПів без медичного працівника – 280.


Купить итальянскую мягкую мебель.

Bookmark and Share