Юрій ПАВЛЕНКО презентував проект Концепції Державної програми підтримки сім’ї на 2006-2010 роки


«На нас чекає кропітка спільна робота у вирішенні проблем багатодітних родин, молодих сімей, родин, що перебувають у кризі. Ми маємо консолідувати всі свої зусилля, щоб підтримати різні категорії сімей в Україні», - зазначив Юрій ПАВЛЕНКО.

Особливу увагу під час виступу Міністр приділив проблемі насильства у сім’ї. «Проблема удосконалення системи попередження насильства в сім’ї, примушує говорити про себе на повний голос», - наголосив Юрій ПАВЛЕНКО.

Прийняття відповідної законодавчої бази у даній сфері, свідчить про визнання цієї проблеми державою. За словами експертів, які досліджували цю проблему, причинами прояву насильства в українських родинах є: психологічні, соціальні та економічні чинники, що породжують такі глобальні явища, як бездоглядність та безпритульність дітей, зростання кількості розлучень, жебракування та інші.

Фахівці Державного інституту проблем сім’ї та молоді, а також представники неурядових правозахисних організацій зазначили, щопопри усізаходи, що проводяться для подолання цього ганебного явища, практика свідчить про неефективність системи попередження насильства в сім’ї. Зокрема, не є належним кадрове забезпечення органів у справах сім’ї та молоді, відсутня системна робота щодо раннього виявлення насильства в сім’ї, запобігання проявам насильства. Є недосконалою система надання допомоги потерпілим та низькою ефективність методів впливу на осіб, які вчиняють насильство в сім’ї.

Для удосконалення системи попередження насильства в сім’ї Юрій ПАВЛЕНКО запропонував:покращити законодавство, посилити роботу з раннього виявлення сімей, в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, організувати соціальний супровід таких сімей. А також, створити дієву систему надання допомоги потерпілим, провести широкомасштабну інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу.

Учасники комісії затвердили Державну доповідь „Становище сімей в умовах малих міст України” (за підсумками 2004 року), яка є підсумком спільної роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, провідних наукових установ. У документі представлено аналіз становища сімей у тих населених пунктах, де порівняно з великими містами можливості для самореалізації сімей значно менші. Також, учасники обговорили тематику проекту державної доповіді про становище сімей за підсумками 2005 року.

Концепція Державної програми підтримки сім’ї на 2006 – 2010 роки в додатку:Bookmark and Share