Молодь готова відповідати за формування молодіжної політики


Участь у конференції взяло більше 75 активістів українських та білоруських громадських організацій, студентського самоврядування, представники органів влади, депутати.

Перший день конференції був присвячений темі „Цілі та принципи молодіжної політики”.

Костянтин Плоский, голова Центру політичної освіти, спрямував свій виступ на необхідність скорочення розриву між ідеалами та практиками молодіжної політики. Було наголошено на тому, що молодь – це особлива соціальна група і, в той же час, важливий фактор суспільного розвитку, тому система дослідження молоді, молодіжної політики повина будуватися на принципах і методах, які є адекватними складній соціальній природі молодіжного середовища. З одного боку, суспільство повинно запропонувати молоді не систему пільг в обмін на лояльність, а партнерство; з іншого, молодь повинна нести відповідальність за рішення молодіжних проблем, брати участь у формуванні концепції як молодіжної політики, так і у розвитку суспільства в цілому.

Катерина Шалаєва, кандидат соціологічних наук, радниця ПРООН по роботі з урядовими та неурядовими організаціями, презентувала дані соціологічних досліджень, присвячених визначенню пріоритетів молоді та проаналізувала цілі та напрями державної молодіжної політики. Як висновок, державна стратегія вирішення молодіжних проблем не завжди відповідає потребам та очікуванням молодих людей, а отже, потребує перегляду, а в подальшому і вдосконалення, приведення у відповідність до сьогоденних реалій.

Олег Левченко, Голова Правління Громадської організації “Ініціатива”, член правління ВГО “Пора”, присвятив свій виступ проблемам та перспективам сільської молоді України, порушив проблему нерівних можливостей сільської та міської молоді, що часто пов‘язана з недосконалістю саме державної молодіжної політики. Доповідач поділився досвідом власної громадської організації, яка вже тривалий час активно співпрацює з сільською молоддю Вінницької області.

Андрій Бондарчук, депутат Донецької обласної ради, голова Асоціації молодих депутатів Донецької області, порушив проблему низького рівня участі молоді у процесах прийняття політичних рішень, небажання молодих людей працювати на державній службі, що може призвести до проблеми недостатньої презентації інтересів молоді на всіх рівнях структури державного управління. Налагодження тісної співпраці органів державної влади з Центрами зайнятості, надання пільгових умов чи додаткової заробітної плати протягом першого року державної служби для молодих держслужбовців – це лише одні з можливих варіантів заохочення молоді до участі в процесах прийняття управлінських рішень.

Артем Коновалов, віце-президент Харківської спілки студентської молоді, познайомив учасників з європейським досвідом реалізації молодіжної політики і зосередив свою увагу на тому, що в європейських країнах (Англія, Франція, Німеччина тощо) основним суб‘єктом виступає саме молодь, тоді як в Україні таким суб‘єктом все ще залишається держава. Досить детально доповідач проаналізував сутність Болонського процесу та майбутнє освітньої реформи в Україні. Була зазначена необхідність залучити студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів у створенні та формуванні Європейського простору вищої освіти.

Костянтин Перцовский, редактор журналу „Молодь і підприємництво”, висловив думку про те, що молодіжне підприємництво в Україні має стати суттєвим поштовхом до впровадження інновацій та вирішення проблем працевлаштування молоді. Доповідач висловив бажання, щоб суб‘єкти молодіжного підприємництва розраховували більше на власні сили, ніж на державну підтримку, познайомив учасників з останніми ініціативами Ради молодих підприємців, що підтримані Міністерством у справах сім‘ї, молоді та спорту та Програмою розвитку ООН, зокрема, було проведено конкурсу „Молодий підприємець року”, надано безкоштовні юридичні консультації, видано посібник, присвячений питанням мікрокредитування, створено Український кредитний портал тощо.

Другий день роботи конференції був присвячений механізмам участі молоді у розвитку суспільства і громад.

Світлана Тимченко, експерт Центру політичної освіти, координатор програм Проекту "Мережа громадянської дії в Україні” (UCAN), пропонує для вирішення актуальних проблем молоді механізм громадянського представництва, адвокасі, тобто процеса, за допомогою якого окремі особи чи організації намагаються впливати на процес прийняття рішень в сфері суспільної та державної політики. Адвокасі передбачає відстоювання, захист і підтримку певної ідеї та певних дій від імені чи в інтересах інших людей. Інструментами громадянського представництва в українському суспільстві можуть бути мобілізація громадськості для вирішення конкретної молодіжної проблеми, створення коаліцій, лобіювання, проведення інформаційних кампаній тощо.

Олександр Солонтай, голова Фундації регіональних ініціатив, презентував громадську молодіжну ініціативу „Ідеальна молодіжна програма ідеальної партії”, яка передбачає звернення до всіх політичних партій в Україні з пропозицією включити до передвиборчих програм на виборах 2006-го року блок з молодіжної проблематики, запропонувати бачення партії щодо проблем, що хвилюють молодь, та включити до списків партій представників активного молодіжного середовища. Ініціатива в майбутньому передбачає проведення дослідження на предмет включення молоді до списків політичних партій та блоків на виборах до рад всіх рівнів 2006-го року.

Олександр Ярема, директор департаменту молодіжної політики Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, розпочав свій виступ з привітання учасників конференції від міністра України у справах сім‘ї, молоді та спорту Юрія Павленка, в якому міністр наголосив на важливості проведення подібної конференції для вироблення спільної стратегії молодіжної політики в Україні та максимальної участі в цьому процесі молоді. Олександр Ярема, зі свого боку, підтвердив готовність міністерства до співпраці з молодіжними громадськими організаціями у процесі вироблення ефективної концепції молодіжної політики в Україні.

Володимир Крутько, голова Народно-демократичної ліги молоді, презентував законопроект НДЛМ спрямований на поліпшення якості студентського самоврядування в Україні. Студентське самоврядування в Україні має здійснюватися на принципах законності, колегіальності, поєднання інтересів академічної громади та держави в галузі освітньої діяльності та правової, організаційної та фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим законопроектом та іншими законами. Виключно за згодою студентської ради у вищому навчальному закладі мають прийматися рішення про відрахування студента з вищого навчального закладу; переведення студента, який навчається за державним замовленням, на навчання за контрактом; підвищення плати за навчання; поселення студента в гуртожиток тощо. Цей законопроект передбачає, що рішення, прийняті академічною громадою є обов’язковим для виконання всіма органами студентського самоврядування та адміністрацією вищого навчального закладу.

Костянтин Захаренко, перший заступник голови Національної Ради молодіжних організацій України, презентував Український Молодіжний Форум, установчі збори якого відбулися 19 листопада 2005 року. В роботі установчих зборів взяли участь 15 спілок молодіжних та дитячих організацій. Головою Українського молодіжного форуму обрано народного депутата України Юрія Кріворучко, Першими заступниками голови – Костянтина Захаренка та Андрія Полііта, Головою Секретаріату – Вадима Руденка, Головою Контроль-ревізійної комісії Олександра Ляльку. Створення Українського молодіжного Форуму має стати потужним поштовхом для розвитку молодіжних організацій, консолідації молодіжного руху та значно наблизити Україну до інтеграції в Європейську спільноту. Під час установчих зборів було прийнято рішення звернутися до Європейського молодіжного форуму з заявою про вступ до нього.

Доповідь Євгена Брижа, менеджера Програми „Молодіжне право” (м. Полтава), була присвячена участі громадських організацій та спілок у процесі реалізації молодіжної політики на прикладі Молодіжного парламенту Полтавщини. Доповідач поділився корисним досвідом отримання Молодіжним парламентом статусу дорадчого органу Полтавської обласної ради, конкретних прикладів  лобіювання інтересів молоді та співпраці з владою; презентував Програму Молодіжного парламенту Полтавщини "Молодіжне право”, розкрив основні механізми впливу на прийняття рішень у молодіжній галузі Полтавської області, розроблені Молодіжним парламентом Полтавщини. Євген Бриж наголосив, що перспективи реалізації молодіжної політики, що виникають на Полтавщині, та ефективний досвід діяльності Молодіжної ради Полтавщини можуть бути запроваджені і в інших регіонах Україні.

Робота учасників протягом двох днів була організована по групам: „Якісна освіта”, „Молодіжне підприємництво”, „Громадсько-політична активність молоді” та „Культурно-духовний розвиток молоді” та у форматі тематичних круглих столів: „Соціальне підприємництво”, "Просвіта молодих виборців: креативна сесія з розробки інноваційних методів", „Розвиток молодіжних Інтернет-медіа”. Модераторами секцій та круглих столів виступили Світлана Гаращенко, заступник голови ВМГО «Українська Студентська Спілка», Наталія Кравець, директор Молодіжного Центру Праці, виконавчий директор Херсонської міської громадської організації «Ліга ділових та професійних жінок», Андрій Ніколов, член правління Центру політичної освіти, Віталій Зелюк, директор Центру соціальних досліджень (м. Полтава), Костянтин Перцовський, асистент комунікацій Проекту "Мережа громадянської дії в Україні” (UCAN), Олександр Копил, голова Миколаївського дослідно-аналітичного центру, Олексій Стасевич, менеджер по зв'язках з громадськістю Центру політичної освіти.

Партнерами конференції виступили Фундація регіональних ініціатив та Миколаївський дослідно-аналітичний центр. Інформаційну підтримку здійснили Вільний молодіжний портал - www.fri.net.ua, Молодіжна правда - www.mpravda.com, Інтернет-сайт «Громадські ініціативи у виборах» - www.vybir.org.ua.

Контакт:
Вінцукевич Катерина
Тел.: (044) 494-11-75, 204-49-85
Ел. пошта: cathe@cpe.org.ua
Bookmark and Share