Створена Миколаївська молодіжна рада


У Миколаєві відбувся довгоочікуваний установчий форум Миколаївської молодіжної ради. До складу нової коаліції увійшли понад 60 лідерів самих різних молодіжних організацій та органів студентського самоврядування, як з обласного центру, так і з усіх районів області.
Робота над створенням коаліції як ініціативи “знизу”, із середовища молодих активістів, розпочалася ще в січні, потім відбулося відкрите обговорення концепції створення нового об’єднання.

Учасники форуму після палких дискусій затвердили положення про Миколаївську молодіжну раду та Декларацію розвитку молодіжної політики у Миколаївській області. Незважаючи на те, що у роботі форуму приймали участь члени різних партій, усі були солідарні, що Рада має бути аполітичною.
Відповідно до спектру молодіжних проблем були створені комітети Молодіжної ради, обраний секретар, а рейтингове голосування дало авторитетний склад правління.
Вперше в історії громадсько-політичного руху Миколаївщини положення коаліції передбачає дуже демократичний ротаційний принцип зміни керівництва. Так, кожні 4 місяці буде змінюватися координатор Молодіжної ради.
Форум прийняв наступний порядок ротації координаторів: Ліга Миколаївської молоді, Миколаївський обласний осередок Народно-демократичної ліги молоді, Союз миколаївського студентства, Миколаївська спілка скаутів і т.д. Першим координатором став лідер Ліги Миколаївської молоді Олександр Шевченко.

Також коаліціянти прийняли проект Угоди про співпрацю між Молодіжною радою та Миколаївською облдержадміністрацією. Заступник Миколаївського губернатора Віктор Войналович, який зустрівся з учасниками форуму по його закінченню, зокрема, зазначив що текст Угоди може бути підписаний у найближчі часи.


Декларація розвитку молодіжної політики,
здійснення заходів щодо підтримки молодої сім’ї та дітей
у Миколаївській області

Декларація ґрунтується на Конституції України, Програмі Уряду, Декларації про засади державної молодіжної політики України й інших нормативно-правових актах, які визначають розвиток молодіжної політики в Україні, а також на намірах задекларованих Президентом України Віктором Ющенком.
Молодіжні та студентські лідери Миколаївщини виступають за реалізацію якісно нової державної гуманітарної політики щодо розвитку молоді, сім’ї та дітей.
Формулюючи засади Декларації розвитку молодіжної політики, здійснення заходів щодо підтримки молодої сім’ї та дітей у Миколаївській області треба виходити з:
- загальнолюдських моральних принципів і необхідністю їх безумовного дотримання в царині державної молодіжної політики;
- того, що молодь є авангардом прогресивних перетворень у соціальній і політичній сферах;
- нагальної необхідності кадрового очищення та оновлення всіх щаблів державної влади від непрофесіоналів і корупціонерів;
- загрози збереження старої ситуації в гуманітарній сфері та фактів пов’язаного з цим масового ідейного переродження чиновників, що є підтвердженням їхньої безпринципності;
- покращення роботи в області щодо підтримки інституту молодої сім’ї, розвитку молодіжного житлового кредитування, кредитування вищої освіти, розвитку дитячих організацій, підтримки підприємництва, системної роботи з міжнародними, зокрема, донорськими організаціями;
- необхідності розробки програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді на території Миколаївської області;
- усвідомлення того, що молоддю у владі повинні займатися ті, хто є молодими, ті, хто має досвід успішної діяльності: громадської, бізнесової та політичної.
Треба відходити від практики декларативності та порожніх обіцянок, а тому ми наголошуємо на необхідності сконцентрувати ресурси влади, громадськості та бізнесу на таких напрямках, які є розділами Декларації: Відкритість, Життя, Розвиток, Майбутнє, Світ.

Відкритість
З урахуванням пріоритетів, заявлених Президентом України, прозорість і відкритість діяльності органів державної влади набуває особливого значення.
Постійною та системною має стати практика громадського обговорення рішень влади у гуманітарній сфері перед їх прийняттям: проекти важливих і стратегічних рішень повинні бути оперативно розміщені для відкритого обговорення у мережі Інтернет. Регулярними повинні стати звіти відповідних підрозділів влади за виконану роботу перед громадськістю та ЗМІ.
Склад усіх дорадчих і консультативних органів з питань сім’ї, дітей і молоді при органах влади всіх рівнів повинен повністю оновитися, в першу чергу за рахунок громадських активістів, враховуючи нові реалії та внесок учасників у громадське життя, здатність відображати позицію молоді. Стартовим кроком у цьому напрямку є створення Миколаївської молодіжної ради як ініціативи «знизу», від молодіжних активістів.
Одним із методів вирішення проблеми відкритості є значне розширення застосування механізмів «соціального замовлення» - передання державою повноважень і ресурсів громадським організаціям з метою більш ефективного розв’язання проблем.

Життя
Базою українського суспільства завжди була міцна родина. В нинішніх умовах стрімкого скорочення населення, сім’я повинна знову стати головною цінністю українця та основою підвищення рівня народжуваності. Основними діями відповідно до розділу «Життя» повинно стати заохочення створення сімей молодими людьми, підтримка інституту молодої сім’ї, активна підтримка різноманітних сімейних асоціацій і клубів, залучення релігійних організацій до роботи з сім’ями.
Для нормального старту в молодої сім’ї повинно бути житло. Для цього треба розробити комплекс заходів щодо банківського кредитування придбання житла, як на первинному так і на вторинному ринках. Основні підходи: доступність, державні гарантії, преференції для молодих сімей, які народжують дітей - у відповідності до кількості дітей. Потрібне запровадження компенсаторних механізмів з боку обласного бюджету на придбання житла щодо пільгових категорій: сім’ї, в яких є одна і більше дитина, молоді люди без батьківського піклування. Треба заохочувати молодь до кооперації у побудові житла.
Ми виступаємо за те, щоб облдержадміністрація взяла на себе супроводження та патронат «дітей країни» - вихованців дитячих будинків і безпритульних дітей - шляхом пільг при вступі до вузів, активної роботи з цими категоріями соціальних працівників і психологів.
Необхідно створити уніфікований відкритий банк кадрів у мережі Інтернет з резюме молодих людей, які бажають працевлаштуватися, випускників вузів, студентів, які бажають знайти роботу або пройти практику.

Розвиток
Старі методи роботи з молоддю часто були не ефективними, тому потрібно всіляко підтримувати пошук та впровадження нових форм і способів роботи в гуманітарній сфері, не треба боятися іноватики та всіляко заохочувати нетрадиційні методи: як-то рольова гра «Студентська республіка», тренінгові програми, підтримка неформалізованих молодіжних ініціатив.
Для молоді регіону треба створити інфраструктурну база для власної самореалізації в рамках молодіжних громадських організацій у вигляді Молодіжного дому, який би включав у себе єдиний офіс з усім необхідним обладнанням і доступом до мережі Інтернет, приміщеннями для засідань, конференц-залою.
Треба усвідомити, що підприємництво займає активну та відповідальну позицію відносно розвитку незалежної Української держави. Тому треба всіляко сприяти підтримці підприємницьких ініціатив молоді, шляхом забезпечення адекватної методичної та нормативної бази.
Для подолання безробіття в сільській місцевості особливої уваги треба приділити розвитку там підприємництва, в першу чергу сімейного фермерського бізнесу.
Облдержадміністрація має приділити увагу стимулюванню створення умов для діяльності сільської інтелігенції, виділити кошти на регулярне поповнення бібліотечних фондів та комп’ютеризацію шкіл і бібліотек сільської місцевості.
Органи учнівського та студентського самоврядування насправді повинні стати інструментом вираження волі молодіжних колективів та середовищем актуалізації молодих лідерів. Рекомендуємо статус цих органів підняти до рівня особистого патронату голови облдержадміністрації.
Виходимо з ініціативою до облдержадміністрації зорганізувати процедуру прозорих і відкритих виборів до органів учнівського та студентського самоврядування, забезпечити їх визнання адміністраціями середніх та вищих навчальних закладів з повноваженнями громадського контролю за розподілом коштів на навчання, наявністю власного друкованого органу та делегуванням повноважень. Потрібно підтримувати інституціональну діяльність цих органів, не лише в культурно-дозвільній сфері, але в науковій і громадській.

Майбутнє
Декларуємо необхідність забезпечення вільного розвитку російської та інших мов. Вважаємо, що необхідно довести вжиток російської мови, а також за необхідності інших мов у навчальних закладах до рівня, якого вимагають діти та їх батьки. Треба розвивати місцевий патріотизм: регіональні традиції, історію рідного краю та життєписи його видатних діячів, розвивати туризм по пам’ятних місцях. Необхідно наголосити на вихованні молоді у повазі до героїчних днів минулого й усвідомлення трагедій (голодомори, масові репресії, геноцид).
Акцент у діяльності повинен бути поставлений на політичній освіті молоді. Досить боятися політичних молодіжних організацій. Необхідно здійснювати планомірне навчання молоді, особливо в сільській місцевості, навичкам прозорої політичної діяльності та механізмам здійснення громадського контролю.
Комерціалізація освіти ні в якому разі не повинна стати перешкодою для самореалізації обдарованих дітей. Незалежно від фінансових можливостей обдаровані діти (переможці обласних олімпіад і міжнародних конкурсів, дипломанти Малої академії наук) повинні мати змогу безкоштовно навчатися у вузах, в тому числі за рахунок державних і меценатських грантів, механізмів кредитування вищої освіти.
Необхідне запровадження відкритого конкурсу іменних «губернаторських» стипендій для обдарованих дітей і студентів.
Разом з відповідними підрозділами виконавчої влади створити окрему програму підтримки молодіжних творчих ініціатив.
Треба розвивати дитячий громадських рух, адже реальної альтернативи піонерським організаціям так і не створено.

Світ
Наразі на Миколаївщині рівень міжнародного співробітництва у гуманітарній сфері щодо розвитку молодіжної політики, підтримки молодої сім’ї та дітей є абсолютно незадовільним. У наш час глобалізації розвиток зовнішніх зв’язків є запорукою успіху багатьох проектів. Основні напрямки: студентські обміни та міжнародні стажування.
Важливим є залучення технічної (фінансової та нефінансової) допомоги від міжнародних організацій на виконання профільних програм. Треба посилити взаємодію неурядових організацій Миколаївщини з третім сектором країн Європейського Союзу.
Інтенсифікувати співпрацю регіону з питань розвитку молодіжної політики, здійснення заходів щодо підтримки молодої сім’ї та дітей з країнами ЄС, Чорноморського клубу, СНД, ГУАМ та Організацією країн демократичного вибору.
Для активізації транскордонного та цивілізаційного співробітництва треба розглянути можливість проведення на землі Миколаївщини Асамблеї молодих лідерів Україна-ЄС.

Максим Гардус,
для www.fri.net.ua

Bookmark and Share