Розпочато діалог між в лідерами студентства Львівщини стосовно “студентського закону”


Засідання відкрив голова Львівської обласної організації Народно-демократичної ліги молоді Андрій Василевич. Він наголосив на важливості даного акту, змалював перспективи розвитку самоврядування за умов прийняття законопроекту Верховною Радою України. В промові також йшлося про те, що наявність студентського самоврядування є необхідною умовою Болонського процесу до якого приєдналась Україна. Перед початком засідання лідери мали змогу ознайомитись із текстом проекту закону, тому після виступу Андрія почалось жваве обговорення даної теми.

Першим питанням по якому одразу розгорілась дискусія було необхідність цього закону як такого. Більшість аргументів були «за» і ґрунтувались на більших повноваженнях студентського самоврядування, на тому, що студентське самоврядування дбатиме про усю академічну громаду, а не лише про своїх членів, на більших фінансових можливостях та ін.
Але задля вдосконалення системи фінансування було запропоновано дозволити розпоряджатись витратами по деяких статтях бюджету вузу (що стосуються завдань та цілей самоврядування) органам студентського самоврядування, цим самим забезпечити 1%-ве фінансування.

Загалом, обговорення пройшло дуже плідно та бурхливо і усе закінчилось рішенням продовжити дане обговорення за тиждень, що свідчить про зацікавленість студентів даним документом та темою. Основними плодами даного засідання були рішення з якими погодились усі, а саме: підтримати даний законопроект, створити на базі існуючих лідерів комісію по вирішенню спірних питань що може виникнути між профспілками та органами студентського самоврядування, у разі прийняття даного закону. Також коміссія сприятиме проведенню виборів перших складів студентських рад у вузах Львівщини. Отже, дане обговорення стало відправною точкою майбутньої співпраці та важкої роботи.

Довідка: Законопроект зареєстровано у Верховній Раді 17 листопада, під номером 8470. Вісім круглих столів з обговорення законопроекту, вже відбулося у різних областях України.


Bookmark and Share