В Україні запроваджується європейська система незалежних від вищих навчальних закладів ліцензійних інтегрованих іспитів


Вона вже повністю реалізована у підготовці фахівців напряму “Медицина” за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”: “Крок-1” - іспит з теоретичного курсу (підсумковий 1-3 років на-вчання), “Крок-2” - випускний іспит з клінічних дисциплін, “Крок-3” – іспит підвищеної складності з клінічних дисциплін для інтернів.

За усіма лікарськими, сестринськими та провізорськими спеціальностями напрямів підготовки „Медицина” та „Фармація” в 2005 році випуск складає 4212 осіб – підготовлених за державним замовленням та 5220 – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Лікарів за фахом „лікувальна справа”, „педіатрія” та „медико-профілактична справа” у 2005 році підготовлено:

Усього випущено лікарів з числа українських громадян - 5389 (з них 3299 - бюджетна фор-ма та 2090 - контрактна форма навчання).
Не отримали диплом лікаря, тому що не склали ліцензійний державний іспит „Крок-2 Загальна лікарська підготовка” – 118 осіб, з них – 50 бюджетників та 68 осіб – за контрактною формою навчання.
Усього випущено лікарів з числа іноземних громадян – 420, не склали „Крок-2 Загальна лікарська підготовка” – 94 особи.

Лікарів-стоматологів у 2005 році випущено:

Усього випущено лікарів-стоматологів з числа українських громадян - 1611 (з них 395 - бюджетна форма та 1216 контрактна форма навчання).
Не отримали диплом лікаря-стоматолога, тому що не склали ліцензійний державний іспит „Крок-2” – 47 осіб з числа громадян України, з них – 5 бюджетників та 42 особи – за контрактною формою навчання.

Усього випущено лікарів-стоматологів з числа іноземних громадян – 161, не склали „Крок-2 Стоматологія” – 31 особа.


Bookmark and Share