В сучасних умовах є вкрай необхідним забезпечення молодих громадян робочими місцями


Закон, який був ухвалений 4 листопада 2004 року Верховною Радою України та за який проголосували представники усіх фракцій («за» - 341 народний депутат), передбачає надання дотації роботодавцю в разі прийняття на роботу за направленням державної служби зайнятості молоді, якій надається перше робоче місце за отриманою відповідною професією (спеціальністю). Він може стати ефективним механізмом забезпечення гарантій працевлаштування для молодих громадян України. Важливим напрямком роботи щодо працевлаштування громадян України є забезпечення робочими місцями молодих спеціалістів, створення умов для використання набутих підчас навчання знань на практиці. Закон сприятиме реалізації конституційних гарантій забезпечення права на працю щодо надання підприємствами, установами, організаціями роботи за фахом молодим громадянам, які є випускниками вищих і професійно-технічних навчальних закладів.

Вважаємо, що перенесення введення в дію Закону неприпустиме і викликане тим, що процесу підготовки введення його в дію не приділялось достатньо уваги та не було враховано думку громадськості. На жаль, попереднім Урядом не проводилося достатніх консультацій з громадськістю, зокрема, з Радою молодих підприємців України, яка є ініціатором розробки та ухвалення Закону та автором більшості норм, закладених у ньому. Тому Рада молодих підприємців України звернулася до Уряду із вимогою зважити на те, що введення в дію Закону з 1 січня 2006 року, як і передбачено його текстом, стане значним ресурсом для створення нових робочих місць. Тому важливою є негайна активізація роботи над документами, необхідними для ефективного його виконання.

В сучасних умовах є вкрай необхідним забезпечення молодих громадян робочими місцями, становлення молоді як повноцінної частини суспільства, недопущення зневіри молодого покоління українців і розповсюдження негативних явищ у молодіжному середовищі, які часто є наслідком безробіття. Тому широке сприяння держави у становленні молодого покоління громадян вже зараз стане однією із засад стабільного соціально-економічного розвитку країни у майбутньому. Соціально захищений молодий громадянин – це запорука збереження науково-технічного та духовного потенціалу нації та держави.

Щодо повного тексту звернення та інших питань прохання звертатися до Ради молодих підприємців України за телефонами: (044)490-9625, 490-9626.

Bookmark and Share