„Студентське самоврядування у ХХІ ст.: проблеми і перспективи розвитку”


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНЙ УНІВЕРСИТЕТ
СТУДЕНТСЬКИЙ РЕКТОРАТ СУМДУ
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
СТУДЕНТСЬКЕ БРАТСВО СУМЩИНИ


Повідомляємо Вам про проведення Всеукраїнської конференції за темою:
„Студентське самоврядування у ХХІ ст.: проблеми і перспективи розвитку”

Конференція відбудеться 7-9 квітня 2006 р. на базі Сумського державного університету

Секційна тематика конференції:
1. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази, що стосується студентського самоврядування.
2. Вдосконалення системи відносин органів студентського самоврядування з адміністрацією ВНЗ.
3. Культурно- та спортивно-масова робота в студентському середовищі.
4. Роль органів студентського самоврядування у вирішенні соціально-побутових проблем студентів.
5. Співпраця та розподіл функцій профспілкових організацій студентів та органів студентського самоврядування.
6. Зовнішні зв’язки органів студентського самоврядування з іншими ВНЗ, молодіжними організаціями, органами державної влади.
7. Проблеми фінансування органів студентського самоврядування.


За результатами роботи конференції планується:
- випуск збірника тез учасників;
- розробка пропозицій органам державної влади, адміністраціям університетів, органам студентського самоврядування;
- проведення круглого столу з представниками органів влади.

Вимоги для участі у конференції:
1. Для участі в конференції необхідно надіслати тези за однією із запропонованих тем до 1 квітня 2006 на адресу електронної пошти: studrekorat2006@ukr.net
2. Тези повинні бути оформленні на папері формату А4, розмір шрифту 14, Times New Roman Cyr, MS Word, інтервал 1.5. Поля: зверху, знизу – 25 мм, зліва, справа – 20 мм. Сторінки не нумерувати. Обсяг тез – не менше 1 повної сторінки. Назва ВНЗ друкується зверху праворуч. Нижче великими літерами друкуються ініціали та прізвище автора. Назва тез – по центру великими літерами.
3. Оргкомітет забезпечує учасників проживанням та харчуванням.

З повагою,
Голова оргкомітету,
Перший студентський проректор СумДУ
Гуменний Микола (8-066-534-21-83; 8-0542-370-372)

анкета учасника у додатку


Bookmark and Share