Буде стипендія Гетьмана


З метою вшанування пам'яті видатного політика і фінансиста В.П. Гетьмана Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Заснувати 10 академічних стипендій імені Вадима Гетьмана для студентів вищих економічних навчальних закладів.

2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені Вадима Гетьмана для студентів вищих економічних навчальних закладів, що
додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2006 р. N 539

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію
імені Вадима Гетьмана для студентів
вищих економічних навчальних закладів


1. Академічна стипендія імені Вадима Гетьмана (далі -
стипендія) призначається студентам вищих економічних навчальних
закладів III-IV рівня акредитації (далі - вищі навчальні заклади)
денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчанні та
науковій діяльності, починаючи з другого курсу.

2. Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами
здійснюється центральними органами виконавчої влади, у
підпорядкуванні яких є вищі економічні навчальні заклади, у межах,
встановлених МОН.

3. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими
радами вищих навчальних закладів двічі на рік за результатами
екзаменаційної сесії.

4. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на
призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після
закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої
влади, у підпорядкуванні якого він перебуває, мотивоване подання,
в якому відзначає успішність кандидата і його наукову діяльність у
вищому навчальному закладі, а також витяг з протоколу засідання
вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.

Центральний орган виконавчої влади розглядає подання і за
результатами видає наказ про призначення стипендії.

5. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає
після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів,
передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних
закладів на стипендіальне забезпечення.

Розмір стипендії дорівнює 3,125 мінімальної академічної
стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня
акредитації.

6. Студенти вищих навчальних закладів можуть бути позбавлені
стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої
влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, за умови
подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.
Bookmark and Share