Студентам ця ініціатива не зашкодить


Цитую одного листа, що було надіслано в рамках обговорення, автором якого є Володимир Щербаченко (democracy@ukr.net) з Східноукраїнського центру громадянських ініціатив "Тотальна дія в підтримку прав людини та демократії":

"Сама ідея непогана. Щонайменше вона створює додаткові можливості для активістів студентського руху. Студентам ця ініціатива не зашкодить. Принаймні, в польських ВНЗ, де існують проректори із студентських питань, студенти від наявності такої посади не страждають. Введення нової посади чи додання "нового звання" до посад проректорів із виховної роботи може змусити адміністрації більше уваги приділяти
студентам. Утім, наскільки самі студенти скористаються із можливого нововведення
залежить виключно від їх активності і наполегливості (і це не новина)...

Наскільки актуальною і приоритетною є зараз ця ініціатива, коли має бути прийнятим новий закон про студентське самоврядування?

Очевидно, що саме введення нової посади ПРИНЦИПОВО нічого не змінить у студентському житті. Як вже сказано, ініціатива сама по собі непогана, але назвемо речі своїми іменами - вона МАЛОІСТОТНА... Ідея може бути підтримана, проте основні зусилля студентського активу зараз мають бути спрямовані на вдосконалення та схвалення нового закону, що регулюватиме діяльність ОСС та створить повноцінні умови для їх розвитку як
повноважних представників студентських інтересів..."

Ініціатива була підтримана на Колегії іністерства освіти і науки України, що проходила 24 травня. Підсумкове рішення Колегії має положення про затвердження в усіх вузах України спеціальних посад проректорів і заступників деканів зі студентських питань.

Олексій Кляшторний, ВО президента Української асоціації студентського самоврядування, наголосив, що "ці посади замінять існуючі посади "з виховної роботи", і відрізнятимуться на сам перед тим, що призначення на віднині них погоджуватимуться з відповідними студентськими радами".

31 травня Андрій Черних оприлюднив проект функціональних обов'язків проректора зі студентських питань (помічника проректора з виховної роботи, який буде займатися виключно студентськими питаннями).

Цей проект містить наступні пропозиції щодо компетенції нових посад:
- забезпечує постійний зв'язок та взаємодію між органами студентського самоврядування вузу та ректоратом;

- сприяє забезпеченню належних умов діяльності органів студентського самоврядування вищого навчального закладу щодо надання приміщення,
забезпечення оргтехнікою тощо;

- спільно з органами студентського самоврядування вузу готує питання на засідання Вченої Ради щодо стану, проблем, пріоритетних напрямів та перспектив розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;

- сприяє розширенню міжнародного співробітництва органів студентського самоврядування вузу з іноземними вищими навчальними закладами та студентськими організаціями;

- вносить пропозиції до Вченої Ради вищого навчального закладу пропозиції щодо матеріального заохочення активістів студентського самоврядування;

- спільно з органами студентського самоврядування організовує науково-практичні конференції, олімпіади та конкурси серед студентів та аспірантів вищого навчального закладу;

- забезпечує спільно з органами студентського самоврядування плану роботи на поточний навчальний рік та подає його на затвердження ректору вищого навчального закладу;

- спільно з органами студентського самоврядування організовує студентське дозвілля;

- сприяє налагодженню ефективної співпраці органів студентського самоврядування вузу з молодіжними та студентськими організаціями;

- забезпечує контроль за процесом поселення, виселення та перепоселення в студентських гуртожитках;

- сприяє розвитку ініціативи і творчої самодіяльності студентів, залучає їх до активної участі у громадському житті;

- забезпечує впровадження норм здорового способу життя студентів, які проживають у гуртожитках.

Сподіваюся, що вищеозначені ініціативи збурять у студентському середовищі громадське обговорення та подальшу безпосередню імплементацію.

Дякую!
Bookmark and Share