Сумський, Львівський, Харківський та Черкаський інститути банківської справи об'єднають !


До складу нового Університету увійдуть Сумський, Львівський, Харківський та Черкаський інститути банківської справи. Їх буде реорганізовано відповідно з Української академії банківської справи (м. Суми), Львівського банківського інституту, Харківського та Черкаського банківських інститутів Української академії банківської справи.

Створення Університету банківської справи дасть можливість сконцентрувати загальне управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців для банківської системи України. Таким чином будуть створені умови для максимального використання інтелектуального потенціалу науковців та практиків, здатних забезпечити розроблення і впровадження новітніх банківських технологій в системі Національного банку та банківській системі України.

В Університеті під патронатом Національного банку буде запроваджено підготовку за магістерськими програмами працівників банківської системи з базовою вищою освітою та випускників бакалаврських програм інститутів банківської справи.Bookmark and Share