Щодо зміни суми плати за навчання


Відповідно до пункту 6 статті 64 Закону України "Про вищу освіту" розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Крім того, згідно з пунктами 4.1, 4.2 Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.02 N183, загальна вартість за весь строк надання освітньої послуги вказується у договорі і не може змінюватись.

Bookmark and Share