Ліга депутатських помічників пропонує Ющенку поліпшити молодіжну політику


Один з основних шляхів підвищення ефективності державної молодіжної політики ВМГО "Ліга депутатських помічників" вбачає у ліквідації Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України.

Як повідомляла "Молодіжна Правда", нещодавно Український Молодіжний Форум закликав Президента відродити Національну рада з питань молодіжної політики. Отже, ми бачимо дві протилежні точки зору з цього питання.
Публікуємо відкритий лист ВМГО "Ліги депутатских помічників" до Президента України без змін.

ЛІГА ДЕПУТАТСЬКИХ ПОМІЧНИКІВ
УСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Президенту України ЮЩЕНКУ В. А.
про шляхи покращення стану справ у галузі державної молодіжної політики

5 липня 2006 р.

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!

Указом Президента України від 3 грудня 1995 р. № 1129/95 створено Національну раду з питань молодіжної політики при Президентові України (далі - Рада). Відповідно до Указу Президента України від 22 січня 2005 р. № 77/2005 Головою Ради є Дмитро Табачник, а до її складу згідно з чинним Указом Президента України від 21 травня 1999 р. № 543/99 входять, крім Голови, 50 осіб.

На жаль, протягом усього часу свого існування Рада провела лічені засідання, причому за декілька останніх років - жодного. При цьому, весь цей час членство в Раді виступало предметом постійного суперництва між молодіжними лідерами та інтенсивного лобіювання з боку різних політичних структур, що, загалом, негативно відображалося на стані справ у державній молодіжній політиці. Предметом політичного торгу, виступало, на наш погляд, і головування в Раді.

Враховуючи зазначене та з метою оптимізації порядку проведення президентських консультацій з питань молодіжної політики, зняття напруги в середовищі організованого молодіжного руху, підвищення ефективності державної молодіжної політики ми пропонуємо:

1. Ліквідувати Національну раду з питань молодіжної політики при Президентові України.

2. Запровадити механізм проведення щорічних Президентських слухань з питань молодіжної політики.3. До участі в Президентських слуханнях з питань молодіжної політики запрошувати по одному представникові всіх без винятку легалізованих всеукраїнських молодіжних громадських організацій та їх спілок, а також міжнародних молодіжних громадських організацій, зареєстрованих в Україні.

4. Проводити систематичні консультації з молодіжними громадськими організаціями у ході розроблення Секретаріатом Президента України проектів нормативно-правових актів з питань молодіжної політики шляхом проведення відкритих "зустрічей зацікавлених сторін".

5. У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України окремий розділ присвячувати стану справ у молодіжній сфері.

Зі свого боку, ми готові брати активну участь у практичній реалізації висловлених нами пропозицій. Упевнені у плідній співпраці заради дальшої розбудови в Україні громадянського демократичного суспільства, де реалізація ефективної молодіжної політики є одним із неухильних пріоритетів держави.

Bookmark and Share