Будні громадської організації…


На нараді було проведено анкетування Інституту Успішних Громад серед членів організації, що дозволяє оцінити потреби неурядових організацій України, щодо отримання тренінгових, консультаційних та інформаційних послуг. Так, наприклад, виявлені наступні потреби МГО ФРІ в тренінгах: написання проектів, стратегічний менеджмент проектів, пошук фінансування (фандрайзинг) та фінансовий менеджмент. Це зайвий сигнал для керівництва організацій продумати та забезпечити членів організації необхідними навчальними програмами. В даному випадку доречно звернутись до Інституту Успішних Громад і на умовах співпраці задовольнити потреби МГО в тренінгах, шляхом залучення професійних тренерів.
В рамках зборів учасникам представлено інструмент діагностики рівня організаційної зрілості НУО, що допомагає визначити конкретні зміни, необхідні для укріплення організації. Члени організації мали змогу у якості фасилітаторів зробити організаційну самооцінку за такими компонентами організаційного розвитку, як керівництво (врядування) організації, менеджмент, людські ресурси, фінансові ресурси, послуги, зовнішні стосунки (оточення) та стабільність. Узагальнена оцінка зможе показати рівень організаційного розвитку організації, будуть виявлені слабкі сторони і у відповідності до них розроблятимуться рекомендації, які суттєво вплинуть на роботу організації на наступні півроку.
І третя частина зборів була присвячена тренінгу на тему «Розробка ключових повідомлень», що розроблено К. Робінсон, консультантом UCAN з питань комунікацій, який став можливим завдяки участі представника Організації у 2-ій Школі менеджменту для організацій громадянського суспільства і суттєво вплинув на розуміння членами організації сутності та структури ключового повідомлення. В рамках тренінгу учасники шукали відповіді на такі питання як: що ви можете запропонувати Вашій аудиторії, хто є Вашою аудиторією, чого Ви очікуєте від своєї аудиторії, хто є Вашими конкурентами і яка Ваша пропозиція по відношенню до конкурентів, яку винагороду Ви можете запропонувати аудиторії в обмін на очікувану дію та чим підтримати заклик до дії та винагороду. Після опрацювання методики було складено ключове повідомлення.
Подібні організаційні збори в першу чергу спрямовані на командну роботу, на засвоєння та вдосконалення певних навичок, які необхідні для ефективної роботи будь-якої НУО, тому важливо забезпечувати їх регулярність та використовувати систему заохочення командної роботи, ініціативи та самомотивації.
Bookmark and Share