"вищий навчальний заклад - студент - роботодавець"


На виконання статті 56 Закону України "Про вищу освіту" та Указу Президента України від 4 липня 2005 року N 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" Міністр освіти і науки Ніколаєнко С.М. підписав наказ від 17 липня 2006 р. N536.

Такі угоди стосуються осіб, які навчаються за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням за цільовими направленнями. Укладання розпочинатиметься на другому курсі після досягнення студентом 18-ти років.

Для цього міністерством розроблено Примірну угоду про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням, що додається.
Угода містить загальну інформацію про сторони угоди, визначає предмет, обов`язки сторін, відповідальність, інші умови та юридичні адреси сторін. Передбачається, зокрема, що роботодавець, а це управління освіти і науки, створює резерв робочих місць на кількість осіб, які були направлені на навчання до вищого навчального закладу, організовує прийняття прибулих, працевлаштування, забезпечує матеріальне стимулювання молодого фахівця відповідно до чинного законодавства; постановку молодого фахівця на квартоблік як особи, що потребує поліпшення житлових умов, а також прикріплення до медичної установи; безпечні та нешкідливі умови праці молодого фахівця.
У разі невиконання Роботодавцем зобов'язань , узятих за трудовим договором, який безпосередньо укладається при працевлаштуванні, Молодий фахівець може розірвати цю угоду в будь-який час. Сторони, винні у порушенні умов Угоди, несуть відповідальність відповідно до закону, а спори, що виникають у разі порушення угоди, розглядаються у судовому порядку.

Ректорам вищих навчальних закладів , у яких здійснюється підготовка педагогічних працівників, Міністерству освіти і науки АР Крим, керівникам управлінь освіти і науки обласних , Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій доручено провести відповідну роботу щодо практики укладання, починаючи з 2007/2008 навчального року, тристоронніх угод для вказаної категорії молодих спеціалістів.
М.В.Михайличенко
Bookmark and Share