СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА МІНІСТРА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА “GAUDE POLONIA”


Інститут ім. Адама Міцкевича у Варшаві оголошує конкурс на отримання піврічної стипендії у Польщі в рамках стипендіальної програми Міністра Культури Республіки Польща “GAUDE POLONIA”. Програма “Gaude Polonia” призначена для молодих митців, перекладачів з польської мови, реставраторів пам’яток старовини, мистецтвознавців.

Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1 лютого до 31 липня 2006 року. Відбір стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. Від кандидатів вимагається володіння польською мовою на початковому рівні. Заяви про участь у програмі прийматимуться до 15 жовтня 2005 року.


Піврічна стипендія у Польщі призначена для ознайомлення з сучасною польською культурою та удосконалення творчої майстерності під керівництвом визнаних польських митців та установ у найбільших і найвідоміших центрах польської культури. Програма “Gaude Polonia” сприяє розвитку порозуміння і добрих відносин на основі культурного співробітництва між Польщею та її близькими сусідами.

Оператором стипендіальної програми Gaude Polonia є Інститут ім. Адама Міцкевича у Варшаві.
Організаційні положення програми


КАНДИДАТИ:

Стипендіальна програма Gaude Polonia призначена для наступних творчих середовищ:

митці образотворчих мистецтв;
літератори;
перекладачі з польської мови;
музиканти;
кінематографісти;
мистецтвознавці;
літературні критики;
спеціалісти, що займаються охороною пам’яток старовини;
музейні працівники.
ГАЛУЗІ:

література;
переклад;
літературознавство;
музика, образотворче мистецтво;
кіномистецтво;
охорона культурної спадщини;
театр.
Перевага віддається кандидатам:

віком до 40 років (в обґрунтованих випадках – до 45 років);
які мають значні досягнення у своїх галузях творчості.
ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ:
- громадянство і місце постійного проживання в Україні;

повна вища освіта;
знання польської мови на рівні, достатньому для спілкування.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:


оголошення про відкритий конкурс у пресі;


відбір найкращих кандидатів за результатами 3-етапного конкурсу:

І етап - оцінювання кандидатів за формальними критеріями;

ІІ етап - оцінювання проектів перебування у Польщі, запропонованих

кандидатами;

ІІІ етап - остаточний набір.НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:


заповнений формуляр анкети про надання стипендії “Gaude Polonia” Міністра культури РП;


не менш ніж 2 рекомендації професорів або мистецьких установ, творчих спілок, товариств тощо польською мовою, які містять таку інформацію:

• прізвище особи, яка рекомендує;

• посада;
• установа;

• місто;

• зазначення періоду знайомства з кандидатом;

• характер взаємних відносин (вчитель, майстер, працедавець, інше);

• творчі досягнення кандидата;

• оцінка запропонованого кандидатом проекту його перебування у Польщі;


копія диплому про закінчення вищого учбового закладу разом з нотаріально завіреним перекладом на польську мову;


копії дипломів, відзнак з конкурсів, фестивалів, курсів, виставок тощо разом з перекладом на польську мову;


копії рецензій разом з перекладом на польську мову;


проект перебування у Польщі (до 2 сторінок), викладений за наступними пунктами:

• головна мета перебування;

• пропозиція програми і місця перебування;

• пропозиції щодо творчої практики;

• значення проекту для: а) галузі, яку представляє кандидат;

б) власної професійної кар’єри; в) установи кандидата; г) країни;

• обґрунтування участі у програмі “Gaude Polonia”.

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ:


стипендіат щомісяця отримує стипендію у розмірі 2000 (прописом: дві тисячі) злотих без урахування додаткових витрат;


на період отримання стипендії стипендіат забезпечується місцем проживання;


під час реалізації стипендії стипендіат буде знаходитись під опікою куратора;


стипендія може бути реалізована лише на території Республіки Польща;


стипендія призначена на період з 1 лютого до 31 липня 2006 року;


стипендіат повинен придбати гарантійний поліс на випадок хвороби та нещасливий випадок на період перебування у Польщі (у рідній країні або у Польщі);


стипендіат сам покриває витрати на приїзд до Польщі та повернення додому.ЗАЯВИ КАНДИДАТІВ:


кандидати на отримання стипендії “Gaude Polonia” повинні надсилати свої заяви за посередництвом польських дипломатичних представництв (01034 Київ, вул. Ярославів Вал, 12, тел. 230-07-75, 230-07-18; Польський інститут у Києві: 01030 Київ, вул. Л. Толстого, 19, пом. 4, тел./факс 246-68-65);


одночасно копії заяв можна надіслати до Інституту ім. Адама Міцкевича у Варшаві: факс (+48 22) 826-14-09, e-mail: nck@nck.plТЕРМІН НАДСИЛАННЯ ЗАЯВ:


термін надсилання документів (заява про призначення стипендії, рекомендаційні листи, копії диплому, рецензій тощо) - до 15 жовтня 2005 року.


Заяви, які будуть надіслані після закінчення цього терміну, не розглядатимуться.

АНКЕТА

Формуляр анкети та інформацію можна знайти тут


Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

00-071 Warszawa

тел. (+48 22) 827-39-46, 826-14-09

e-mail: nck@nck.pl


Bookmark and Share