Служіння заради миру


Головною метою конкурсу є активізація миротворчого руху серед дітей і молоді України та сприяння поширенню проектів Cлужіння заради миру і милосердя у контексті проголошеного ООН Десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети (2001-2010рр).

Пріоритетні завдання:

- сприяти реалізації Програми культури миру ООН, рішень Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей" (2002р.);
- реалізувати міжнародні стандарти прав людини, Конвенції ООН про права дитини, прав національних меншин, людей без громадянства, біженців, міжнародного гуманітарного права;
- поглиблювати миротворчі знання дітей та молоді, розвивати її правову, особистісну, базову культуру;
- привернути увагу громадськості, органів влади, самоврядування до нагальних життєвих проблем людей, які потребують особливої уваги та милосердя;
- об'єднати зусилля громадських організацій, органів влади у розвитку життєвої компетентності дітей, їх життєздатності, мобільності; залучити дітей та молодь до процесу прийняття рішень;
- ознайомити з різними формами, акціями служіння людству, громаді; милосердя заради культури миру, соціальної, міжособистої взаємодії;
- сприяти через миротворчу діяльність формуванню та розвитку в учнів кодексів особистісних, етнонаціональних, громадянських, загальнолюдських цінностей;
- формувати та розвивати етику міжлюдських стосунків та здоровий, тверезий спосіб життя, особливо серед дітей та підлітків.

Навчити учасників:

- виявляти тих, хто потребує допомоги, милосердя та опіки на основі проведення різноманітних досліджень, рейдів, вивчення місцевих проблем;
- співпрацювати в колективі учасників проекту з громадою, зі ЗМІ, з органами влади, різними інституціями;
- планувати свою миротворчу діяльність щодо вирішення конкретних життєвих проблем; сприяти формуванню міцної сім'ї;
- у ході реалізації проекту набувати поетапних навичок практичної громадської діяльності, соціальної дії, комунікації;
- створювати клімат доброзичливості, милосердя, толерантності з метою руйнування психологічних, фізичних, соціальних бар'єрів, які виключають або обмежують участь людини у повноцінній життєтворчості, самореалізації, особистості, а також культури життя без алкоголю, тютюну, наркотиків;
- залучати інших громадян, організацій до вирішення життєвих проблем;

Учасники конкурсу
В конкурсі можуть брати участь діти та молодь середніх загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл нового типу, позашкільних навчальних закладів, професійно-технічних закладів освіти, вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації.Форми і методи реалізації проектів служіння:
1. Допомога літнім людям, інвалідам
2. Допомога дітям з обмеженими можливостями
3. Сприяння діалогу між різними народами, расами, культурами
4. Сприяння (конкретна дія) у вирішенні таких проблем:
- голод;
- захворювання;
- безпритульність;
- бідність;
- насильство над дітьми;
- ескалація насильства;
- збереження генофонду української нації;
- зневага моральних, громадських, загальнолюдських, етнонаціональних, сімейних цінностей.
5. Порятунок
6. Консультування, поради для ровесників з конкретної проблеми як форми застосування набутих знань, соціального досвіду
7. Просвітницька робота з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.
Конкурс спрямований на заохочення конкретних вчинків молодих людей, тому до розгляду будуть прийматися проекти, які реалізовані або реалізуються, тобто заохочується конкретна дія щодо служіння іншим.


Етапи реалізації проекту Служіння

I. Підготовчий
Вивчення проблематики, аналіз ситуації. Обрання теми проекту. Постановка завдань, мети проекту. Визначення учасників та партнерів проекту.

II. Дослідження проблематики теми проекту
Вивчення джерел інформації (громада, навчальний заклад, органи влади, бібліотека, повідомлення ЗМІ, інформація правоохоронних органів та органів соціальної служби).

III. Вибір способу вирішення проблеми, обраної для проекту, на основі:
- аналізу інформації;
- порад педагогів;
- актуальності проблеми;
- планів підходів до вирішення проблеми

IV. Діяльність учасників проекту над його реалізацією:
- Розподіл обов'язків між учасниками та керівниками проекту
- Використання методик ділових ігор, складання сценарію дій
- Залучення необхідних матеріалів для роботи над проектом (матеріалів, додаткових джерел інформації тощо).
- Співпраця з різними організаціями та установами в ході роботи над проектом (органи МВС, соціальні служби, органи охорони здоров'я, органи освіти, культури, фонди, ЗМІ, Інтернет, громадські об'єднання, органи влади, дитячі об'єднання тощо).
- Залучення до спільних дій тих людей, які є об'єктом соціальної дії учасників проекту.

V. Аналіз результатів реалізації проекту та представлення проекту у формі:
- звіту поетапної діяльності над проектом;
- відгуків установ (організацій, об'єднань, органів влади, ЗМІ, громади про результативність проекту);
- наочна презентація проекту організатором конкурсу (презентаційні стенди, альбоми, відео-матеріали, публікації, видання, звукові матеріали)
- самоаналіз діяльності (переваги, недоліки в ході роботи над проектом та перспективи його вдосконалення).

Оцінювання результативності проектів.

1) Оцінювання проектів проводиться після отримання оргкомітетом звітів про діяльність та її результати. Звіт повинен складатися із заповненої анкети, письмового опису проекту Служіння, та інших ілюстративних матеріалів (пристендові матеріали, фотографії, ксерокопії відгуків, подяк організацій, відгуки в пресі і т. п.). Під час практичного втілення проекту повинна застосовуватися символіка конкурсу «Служіння заради миру», що повинно знайти відображення в ілюстративних матеріалах.

2) Реєстрація організацій-учасників конкурсу одразу після оголошення конкурсу на 2006р. шляхом надсилання заповненої Анкети організації-учасника конкурсу на адресу оргкомітету.

3) Розглядатимуться лише проекти, які практично втілені в проміжок часу з 1 жовтня 2005р. до 1 вересня 2006р. Проекти повинні бути надіслані на адресу оргкомітету не пізніше 15 вересня 2006р. (за поштовим штемпелем)

4) Оргкомітет розглядає проекти та визначає переможців серед учасників за категоріями:

А) проекти Служіння учнів загальноосвітних навчальних закладів, позашкільних установ;

Б) проекти Служіння студентів вищих навчальних закладів, учнів системи профтехосвіти.
5) Кращі проекти конкурсу за результатами оцінки оргкомітету презентуються у фіналі, що відбудеться у жовтні 2006 року. Переможці отримають цінні подарунки, дипломи оргкомітету, Міжнародного благодійного фонду допомоги та дружби, Української Ради Миру та інших організацій.

6) Переможці запрошуються на декілька днів до Києва у жовтні 2006 року де вони зможуть взяти участь у презентаціях проектів, тренінгах, міжнародних акціях служіння, цікавих ігрових і екскурсійних програмах!

Звіт про проекти на розгляд у конкурсі слід надсилати за адресою:
04210, Київ - 210, а/с 200, МБФДД
з поміткою Конкурс "Служіння заради миру"
Критерії оцінювання проектів:

- Актуальність, соціальна значущість, аргументованість вибору теми, обґрунтування потреби, практична спрямованість проекту й виконаної роботи. Актуальність соціальної дії;
- Обсяг і повнота розробок, виконання етапів проектування, самодостатність, завершеність, підготовленість до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту;
- Залучення різних організацій, установ, громадян, різних категорій суб'єктів дії до реалізації проекту;
- Рівень творчості підходів, здійснених рішень, пропонованих аргументів, оригінальність втілення проекту;
- Наявність "внутрішнього результату" - усвідомлення діалогу культур, взаємодії, служіння людству, громаді, людині;
- Висвітлення ходу та представлення результатів проекту;

В додатку - анкета учасника

Bookmark and Share