Скаутинг в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства


17 -18 листопада 2005 р. у Тернополі відбудеться I Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15 річниці відновлення Пласту в Україні “Скаутинг в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства”.

Програма конференції включатиме пленарне та секційні засідання з таких напрямів:

1. Пласт і скаутинг в історії України та Європи
2. Дитячо-молодіжний рух в Україні – перспективи розвитку та діяльності
3. Проблеми дитячої та юнацької психології – виклики сьогодення.
4. Особливості літнього відпочинку, оздоровлення дітей та молоді в умовах молодіжних громадських організацій.

Організаційний комітет планує фахове видання матеріалів конференції. Бажаючих опублікувати свої матеріали просимо підготувати їх до друку відповідно до вимог ВАК України. Згідно яких стаття має містити в собі логічно пов’язані розділи: вступ, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки, що містять перспективи подальших розвідок в даному напрямку та список літератури, що оформляється згідно з вимогами державного стандарту та з обов’язковим зазначенням місця видання, року, кількості сторінок книг. Матеріали будуть прийматися до 1 листопада 2005 р. (текст статті та дискета).

Вимоги до оформлення: ініціали, прізвище та місто друкуються у правому верхньому кутку над назвою тексту. Назва тексту – симетрично до тексту – друкується великими літерами. Матеріали подаються надрукованими через 1,5 інтервали, ліве поле – 3,5 см, праве – 1,5 см, нижнє і верхнє – 2,5 см. Колір стрічки чорний, середньої жирності, номер шрифту Times New Roman версія 97 або 98.Коротка анотація – в кінці статті англійською мовою, після анотації – список літератури за алфавітом, у тексті позначається позиція та сторінка [5, 17]: Обсяг 5 – 8 сторінок.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікацій.

Витрати, пов’язані з участю в конференції, здійснюються за рахунок відряджаючої сторони. Вартість публікацій становить 10 грн за одну сторінку. Оплата за публікації здійснюються поштовим переказом.

Матеріали і заявку на участь у конференції слід надсилати за адресою: 46008 Україна мю Тернопіль вулю Федьковича, 11 Пласт НСОУ Наконечній Неонілі Конт. тел. (80352) 25-24-02; 8 067 352 28 16 e-mail: neo_plast@yahoo.com


Автор - Наконечна Неоніла, www.civicua.orgBookmark and Share