Актуальні проблеми студентського самоврядування


25 листопада 2005 року в місті Житомирі відбудеться Конференція „Актуальні проблеми студентського самоврядування”. Заявки приймаються до 1 листопада 2005 року. Проїзд, харчування та проживання за рахунок організації, що відряджає.
Оргвнесок – 50 грн.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Житомирська філія вищого навчального закладу „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”, Студентський парламент Житомирської філії університету «Україна», Молодіжне об`єднання «Євроклуб».
За підтримки Житомирської обласної державної адміністрації, обласного центру соціальних служб для молоді.

ТЕМАТИКА КРУГЛИХ СТОЛІВ
1. Місце студентського парламенту у структурі ВНЗ - напрямки взаємодії.
2. Студентське самоврядування як фактор формування активної громадянської позиції.
3. Формування професійних навичок майбутнього фахівця через студентське життя
4. Підвищення мотивації до навчання через креативність діяльності студентського самоврядування

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Статті подаються на адресу організаційного комітету комплексно – в двох примірниках і електронною поштою (у крайньому випадку на дискеті) в форматі .doс. Шрифт – Times New Roman. Усі поля 2 см. Розмір шрифту основного тексту (прізвище автора, назва) – 14, списку літератури – 12. Інтервал – 1,5 рядки. Ілюстративний матеріал (діаграми, фото тощо) до статей подається у вигляді окремого файлу (jpg, pcx тощо). При оформленні текcту застосування зайвих пробілів (наприклад, для абзацного відступу) не допускається
Послідовність оформлення: навчальний заклад, прізвище, ім’я, по батькові автора, назва статті, текст, список літератури.
Обсяг тексту – не більше 5 друкованих білих аркушів формату А4.
Робочі мови – українська, російська.

ЗАЯВКА – АНКЕТА УЧАСНИКА
Разом з статтею необхідно надіслати заявку-анкету, яка має містити такі відомості:
1. ПІБ (повністю)
2. Назва навчального закладу (повністю), курс та спеціальність
3. Контактна адреса, телефон, E-mail.
4. Назва доповіді, назва круглого столу, в якому плануєте взяти участь.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

25 ЛИСТОПАДА 2005 Р.
- Заїзд, реєстрація учасників

26 ЛИСТОПАДА 2005 Р. Обласна наукова бібліотека
- 10:00 Відкриття конференції. Виступ почесних гостей
- 11:00 Робота круглих столів за визначеною тематикою
- 14:00-15:00 Обід
- 15:00-17:00 Робочі дискусії. Тренінги лідерства
- 19:00 Дружня вечірка

27 ЛИСТОПАДА 2005 Р.
- 10:00 Підведення підсумків. Оголошення резолюції конференції
- 11:00 Роз`їзд учасників


АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Молодіжне об`єднання «Євроклуб»
р/р 2600730172845 Код 24704680 ЦВ ПІБ МФО 311056
Координатор проекту – Дікова-Фаворська Олена Михайлівна
10012, м. Житомир, провулок ІІІ Мануїльського, 5а
(0412) 373-045
favor@com.zt.ua (Матеріали надсилати з позначкою “конференція”)
Bookmark and Share