Вийшла з друку колективна монографія “Гендерні стратегії сталого розвитку України”


Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації (01032 Київ-32, а/с 104, тел/факс (38044)244 19 82, Email:loblud@uninet.kiev.ua)
Вийшла з друку колективна монографія “Гендерні стратегії сталого розвитку України” / за науковою редакцією Л.С.Лобанової .- К.:Фенікс, 2004 – 432 с.

Запропоновані в проведенному нами дослідженні гендерні стратегії сталого розвитку України визначили основні завдання гендерної політики,які мають бути вирішені в середньо- і довгостроковій перспективі та націлені на привнесення гендерного аспекту в сумісну діяльність законодавчих і виконавчих органів влади, а також організацій громадянського суспільства.
Монографія призначена для керівників і службовців органів державної влади всіх рівнів, науковців,освітян, експертів, журналістів, представників громадянського суспільства, залучених у вирішення гендерних проблем.

Зміст.
Вступ. (Л.С. Лобанова .)
Розділ 1. Гендерна рівність і сталий розвиток України.
1.1. Стать і гендер у контексті дихотомії
“природа-культура” (О.А.Луценко)
1.2. Сучасна стратегія сталого розвитку України (Т.С.Ніколаєнко)
1.3. Гендерна рівність як необхідна умова сталого розвитку
(Л.С.Лобанова, Л.Б.Магдюк)
Розділ 2. Гендерні стратегії соціального розвитку
2.1. Жінки і чоловіки в системі демографічної реальності: стратегії
подолання кризи ( Л.С.Лобанова)
2.2. Здоров”я населення як чинник сталого розвитку
суспільства (В.Ю.Зайковська)
2.3. Екологічне громадське здоров”я : нова концепція сталого
розвитку суспільства ( О.В.Бердник)
2.4. Гендерна культура – процес формування цінностей і нового
типу свідомості (О.А.Луценко)
2.5. Освіта як фундамент стійкого розвитку людського
капіталу (Л.С.Лобанова)
2.6. Гендерний розвиток науково-технічного потенціалу (Л.С.Лобанова)
Розділ 3. Гендерні стратегії економічного розвитку
3.1. Державна бюджетна система як інструмент реалізації
гендерних стратегій (Л.С.Лобанова)
3.2. Гендерні аспекти зайнятості та попередження наслідків
безробіття в Україні (В.В.Близнюк)
3.3. Земельна реформа і трансформація аграрного
сектору (О.О.Кучер)
3.4. Гендерні особливості дифференціації сімей за рівнем доходів
і стратегії підвищення добробуту населення (М.П.Соколик)
Розділ 4. Гендерний паритет в управлінні природокористуванням
4.1. Екологічний імператив сталого розвитку України
(Т.С.Ніколаєнко, Н.Б.Закорчевна)
4.2. Гендерний паритет в управлінні природокористуванням
Т.С.Ніколаєнко)
Розділ 5. Регіональні особливості гендерного розвитку
( на прикладі Автономної Республіки Крим)
5.1. Стратегія сталого розвитку АР Крим ( Л.В.Жарова)
5.2. Гендерний аналіз розвитку суспільства( О.Є.Совга,
П.А.Хрієнко,Л.В.Жарова)
Розділ 6. Інституційні механізми забезпечення гендерної рівності
6.1. Гендерна реконструкція політичної системи О.Б.Ярош)
6.2. Утвердження прав людини – жінок і чоловіків-
у контексті гендерної рівності (Т.В.Лобанова)
6.3. Гендерна статистика як інструмент моніторингу
та оптимізації гендерних стратегій (Л.С.Лобанова,
Н.М.Кочегура)
6.4. Прогрес та перспективи гендерних досдіджень та
гендерної освіти в Україні ( Л.О.Смоляр)

Післямова ( Л.С.Лобанова)

Відомості про авторів
************

Бажаючі отримати монографію “Гендерні стратегії сталого розвитку України” звертайтеся до Центру . Наш контактна інформація:

Поштова адреса: 01032 Київ, а/с 104;
Тел/факс : ( 044) 244 19 82;
Ел.пошта: loblud@uninet.kiev.uaBookmark and Share