З НАГОДИ 10-Ї РІЧНИЦІ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО РАДИ ЄВРОПИ РОЗПОЧИНАЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ


09 листопада 1995 року Україна приєдналась до Ради Європи. Десять років характеризувалися плідною співпрацею, одним із результатів якої є відкриття Української школи політичних студій (далі – УШПС).

УШПС – це тринадцята Школа, що започатковується Генеральним директоратом з політичних справ Ради Європи на теренах країн Центральної та Східної Європи. Українським партнером проекту виступає Лабораторія законодавчих ініціатив.

Українська школа політичних студій – незалежний, позапартійний проект, який має на меті формування, навчання та підтримку нової генерації управлінців, політиків, лідерів НУО, керівників профспілок, журналістів, бізнесменів, яким під силу сформулювати та реалізувати українську європейську ідею.

Серед першочергових заходів УШПС: проведення масштабної всеукраїнської кампанії із відбору 35 учасників, які матимуть можливість взяти участь у трьох сесіях Школи, що відбудуться в Україні та одній – у м. Страсбург, Франція. До участі будуть запрошені молоді люди (до 35 років), які вже досягли значного успіху у сфері журналістики, бізнесу, державної служби, громадської, політичної або профспілкової діяльності. Тренерами та лекторами виступлять провідні українські та зарубіжні суспільно-політичні діячі. У рамках УШПС учасникам буде надано не лише знання, а й навички, необхідні для побудови успішної політичної кар’єри, участі у процесі прийняття рішень на усіх рівнях влади, розв’язання суспільних проблем.

Потреба у започаткуванні УШПС виникла завдяки подіям, які мали місце в Україні у листопаді-грудні 2004 року. Починаючи із лютого 2005 року і досі, ми можемо спостерігати за процесом “кадрової революції” – чи не найбільш масштабною зміною кадрів на усіх рівнях влади за роки незалежності. Спостерігаючи за цим процесом, не можна не помітити тотального дефіциту кваліфікованих лідерів із новим демократичним мисленням. Саме тому сьогодні значні зусилля слід спрямувати на підготовку молодої генерації політиків, яка була б здатною запровадити у політичне життя України нові європейські стандарти.

Додаткову інформацію про УШПС буде поширено під час презентації, що відбудеться на початку грудня 2005 року, та розміщено на веб-сторінці www.parlament.org.ua. Після цього ми зможемо відповісти на Ваші запитання за телефоном: (+38 044) 531 3768 або електронною поштою: angela@laboratory.kiev.ua (контактні особи – Анжела Євгеньєва, Тетяна Шорохова).

###

Ч е р е з г р о м а д я н с ь к у п р о с в і т у
д о г р о м а д я н с ь к о г о с у с п і л ь с т в а


Українська школа політичних студій – незалежний, позапартійний проект Лабораторії законодавчих ініціатив та Ради Європи (Генеральний директорат з політичних справ) у партнерстві з Інститутом політичної освіти.

Реалізація в Україні демократичних політичних та економічних реформ, інтеграція нашої держави в європейське співтовариство, адаптація європейських стандартів до умов і традицій українського суспільства, утвердження політичних прав і свобод, свободи слова та інформації, верховенства права та захисту прав людини – справа, яку має здійснити нова генерація політиків, службовців, підприємців, менеджерів, журналістів.

Українська школа політичних студій ставить собі за мету максимальне сприяння формуванню нової генерації управлінців, політиків, лідерів НУО, керівників профспілок, журналістів, бізнесменів, яким під силу сформулювати та реалізувати українську європейську ідею.

Україна відчуває великий брак професіоналів, вихованих на європейських демократичних цінностях.

Українська школа політичних студій ставить собі завдання формування, навчання, інтелектуальну та інформаційну підтримку української мережі лідерів, її ціннісне орієнтування, підвищення рівня громадської самосвідомості, розуміння механізмів та принципів функціонування демократичного ладу.

Українська школа політичних студій – це організація та проведення семінарів, конференцій, літніх шкіл, стратегічних ігор та навчальних візитів з метою громадянської та політичної освіти національних та регіональних політиків, громадських активістів, науковців, держаних службовців, бізнесменів, журналістів.

Українська школа політичних студій – це слухачі з усіх регіонів України, різноманітних політичних орієнтацій, різних національностей та релігійних переконань.

Українська школа політичних студій – очолюється директором школи. Керівництво школи здійснюється виконавчим секретаріатом. Наглядову та консультативну функцію покладено на Наглядову Раду, яка формується з українських на закордонних достойників, громадських чи політичних авторитетів, лідерів бізнесу.

У листопаді 2005 року з нагоди 10-ї річниці вступу України до Ради Європи Українська школа політичних студій розпочинає свою діяльність. Після анкетування та відбору учасників, у 2006 році Українська школа політичних студій має на меті організацію 3-х триденних семінарів у Києві та регіонах України для 35 слухачів школи та навчальний візит у м. Страсбург (Франція) для знайомлення з діяльністю європейських інституцій.

Стратегія розвитку УШПС на ближчу перспективу: утворення відділення школи на східних теренах України; формування асоціації випускників школи; створення мережі інформаційних партнерів УШПС, насичення навчальної програми за рахунок додаткових форм та видів діяльності (круглі столи, літні школи, конференції тощо). На дальшу перспективу: формування „Бібліотечки УШПС” та створення вищих партійних курсів (для організації систематичного навчання партійних кадрів).
Контакти:

Ігор Когут – директор УШПС,
Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив

вул. Нижній Вал 33, офіс 8
тел. +38 044 531 37 68
факс: +38 044 425 25 33
ел. пошта: info@laboratory.kiev.ua
Bookmark and Share