Чекаємо від Вас заявки на участь у проекті "Правова просвіта сільської молоді з важкодоступних та віддалених від обласних центрів районів України"


Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Українська молодіжна інформаційна агенція”, Центр «Громадський захисник», Запорізькій обласний комітет молодіжних організацій, газета «Громадський захисник» у листопаді – грудні 2005 року на території Заппорізької області реалізують проект „Правова просвіта сільської молоді з важкодоступних та віддалених від обласних центрів районів України”

Метою програми: є підвищення рівня правової обізнаності та самозахищеності молоді шляхом проведення семінарів-тренінгів, видання та розповсюдження 6 брошур із серії „Захисти себе сам”, а також висвітлення ходу реалізації проекту на шпальтах всеукраїнської правової газети „Громадський захисник”.

Актуальність програми. Обґрунтування необхідності реалізації програми

Проект програми спрямовано на вирішення проблеми низького рівня правової культури, а відтак захищеності молодих людей, які проживають у важкодоступних та віддалених від обласних центрів регіонах України. Через об’єктивні обставини, зокрема обмежений доступ до ЗМІ, сільська молодь, як правило, набагато менше обізнана з умовами започаткування власного бізнесу, своїми правами в якості найманих працівників, особливо якщо молодій людині не виповнилося 18-ти, можливостями щодо захисту власних прав за допомогою громадських організацій.

Як показує практика та чисельні соціологічні опитування, рівень правової захищеності та правової культури молоді знаходиться на дуже низькому рівні. Однією з основних з проблем, що значною мірою впливають на таке становище – інформаційний вакуум, недостатній рівень знання молоддю своїх прав та свобод, а відтак – скептичне ставлення щодо можливостей повноцінного захисту своїх прав. Особливо актуальною ця проблема є на регіональному рівні – у віддалених від обласних центрів та важкодоступних районах України.

Запропонований проект покликаний підвищити громадську активність сільської молоді, підвищити рівень правової культури та самозахищеності молодих громадян шляхом проведення просвітницьких семінарів-тренінгів у віддалених районах України (повний перелік районів додається), виготовлення та розповсюдження серед учасників семінарів правопросвітницьких брошур, а також висвітлення на шпальтах всеукраїнської правової газети „Громадський захисник” інформації про здійснені заходи по проекту як частину реалізації державної молодіжної політики.

Теми семінарів:
„Якщо тобі немає 18-ти”
„Голосуєш вперше”
„Перші кроки до створення власного бізнесу”
„Якщо ти маєш громадську ініціативу”
„Вирішення проблеми працевлаштування молодої людини”

Місце та дату проведення вирішує сама молодь! Чекаємо від Вас заявки за адресою: 69035, м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 59, оф.41. т/ф 13-18-52. e-mail: yana_b2001@mail.ru

З повагою,
Голова комітету І.В. Мещан
Прутян О.С., 13-18-52
Додаткова інформація за тел.: 8-050-577-31-67Bookmark and Share