Середь питань конференції: "політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти"


Асоціація політичних психологів України
Інститут соціальної та політичної психології АПН України

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у IV Всеукраїнській науковій конференції "Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави", яка відбудеться 14-15 грудня 2005 року.
На конференції будуть розглядатися питання:
• теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку;
• людина і політика, особистість політичного лідера;
• психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського суспільства;
• політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти;
• масові інформаційні процеси і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми;
• соціально-психологічні аспекти регіональної політики і проблеми української ідентичності;
• психологія міжнаціональних та міжнародних відносин у контексті геополітичного вибору України.

У рамках конференції відбудеться "круглий стіл" на тему: "Політологічні і соціально-психологічні проблеми організації політичних виборів в Україні". Під час "круглого столу" планується обговорити такі питання:
1. Уроки виборів-2004; виборчі ресурси 2006 року.
2. Природа і динаміка нинішнього політичного протистояння в Україні.
3. Психологія учасників передвиборних змагань.
4. Масштаби і суспільний резонанс ймовірних політичних протистоянь: проблема відображення їх у мас-медіа, особливості сприймання в Україні та за рубежем.
5. Майдани і маніпуляції: самоорганізаційний потенціал мас і технології масової участі.
6. Очікувані результати виборів-2006 та основні сценарії подальшого розвитку подій.
7. Що треба зробити сьогодні для упередження конфліктів та їх конструктивного розв'язання?
Планується провести ділову гру "Соціально-психологічні ресурси суспільної злагоди: розробка громадського координаційного проекту", презентацію авторських тренінгових програм, заняття "майстер-класів", науково-практичні семінари.

Для участі в конференції потрібно до 4 листопада 2005 року надіслати заявку поштою на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, Інститут соціальної і політичної психології АПН України або в електронному вигляді на адресу: ispp@skif.com.ua. В заявці потрібно вказати ПІБ, організацію та посаду, науковий ступінь та вчене звання, назву доповіді, назву напрямку, за яким планується взяти участь, анотацію доповіді (до 100 слів), контактний телефон, адресу для надсилання запрошення. Необхідно повідомити також, чи є потреба у житлі.

Планується публікація програми конференції та видання збірника наукових статей. Статті приймаються за вказаними вище поштовою та електронною адресами до 4 листопада 2005 року. Статті мають бути оформлені згідно з вимогами ВАК. Загальний обсяг – від 8 до 12 сторінок. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: зверху, знизу, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см. Абзацний відступ – 1,25 см. До статті обов'язково додається анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів), вказуються ключові слова. Матеріали подаються на паперовому (у 2-х примірниках) та електронному (у форматі RTF) носіях. Анотації до статей будуть включені в електронну версію програми конференції, що буде доступна для ознайомлення в Інтернеті на сайті Асоціації політичних психологів України в листопаді http://politicon.iatp.org.ua/.
Організаційний внесок за участь у конференції складає 30 грн., включає участь у програмі конференції, збірник статей, каву. При поданні статті, що відповідає вимогам, оргвнесок не сплачується. Вартість публікації (7 грн. за 1 стор.) перераховується за адресою: Київ, 04070, вул. Андріївська, 15, Циганенко Галині Валентинівні (тел. 8-097-970-52-91 для підтвердження отримання переказу).
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
8-044-425-2408, 8-044-425-4556.

Оргкомітет


Bookmark and Share