Міністерство молоді та спорту оголосило про початок конкурсу проектів


Цього року конкурсній комісії належить розподілити 11,5 млн. грн. між молодіжними організаціями, визначивши кращі програми і проекти.
21 лютого 2006 року «Урядовій кур'єр» опублікував офіційне оголошення про початок конкурсу програм.


"Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім`ї, на 2006 рік.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї”.

I. Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій

1. Соціальний захист та сприяння зайнятості молоді:
- попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх;
- соціальний захист сільської молоді, сприяння її зайнятості та підтримка підприємницьких ініціатив;
- проведення інформаційних, мистецьких, благодійних акцій для дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих ситуаціях (діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, безпритульні, бездоглядні, вихованці шкіл-інтернатів та притулків для неповнолітніх, молодь, яка перебуває в місцях позбавлення волі або звільнилася з них тощо);
- сприяння зайнятості молоді (професійна орієнтація, реалізація програм спрямованих на працевлаштування молоді, освітні заходи з вивчення основ підприємницької діяльності тощо);
- організація та сприяння роботі молодіжних трудових загонів і волонтерських формувань, зокрема щодо збереження і відновлення пам’яток історії та культури, надання допомоги громадянам в умовах надзвичайних ситуацій;
- сприяння зайнятості дітей та молоді з обмеженими можливостями;
- сприяння поширенню застосування в Україні внутрішніх та міжнародних молодіжних карток і студентських посвідчень, які дають право на отримання знижок при придбанні товарів (послуг), розвитку та поширенню системи знижок, які надаються підприємствами всіх форм власності для придбання молоддю, учнями та студентами товарів і послуг.

2. Формування світогляду, підтримка творчих ініціатив дітей та молоді:
- патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей та молоді;
- пропаганда культурних цінностей українського народу;
- виховання у дітей та молоді поваги до історичного минулого України;
- підтримка обдарованих дітей та молоді;
- залучення дітей і молоді до заходів щодо збереження та розвитку національних традицій українського народу (історико-етнографічні експедиції, конкурси та фестивалі народної творчості, виставки ужиткового мистецтва тощо);
- встановлення міжнаціонального та міжконфесійного порозуміння, розвиток міжрегіональної співпраці;
- проведення творчих заходів та конкурсів в різних видах мистецтва спрямованих на виявлення, підтримку та розвиток творчих здібностей дітей та молоді, студентських та учнівських конкурсів наукових робіт;
- формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики.

3. Формування лідерських якостей та правової культури дітей і молоді:
- організація навчання лідерів молодіжних та дитячих організацій (навчальні семінари, тренінги, комунікативні майданчики, клуби лідерів тощо);
- інформування молоді, яка бажає здобути вищу чи професійно-технічну освіту, про її права, обов'язки та гарантії;
- проведення інформаційних, консультаційних, науково-методичних заходів (конференції, семінари, “круглі столи” тощо);
- правова просвіта дітей та молоді, надання їм правової допомоги;
- залучення молодих громадян до державної служби, участі у державотворчих процесах;
- розвиток студентського та учнівського самоврядування.

4. Формування здорового способу життя дітей та молоді:
- проведення інформаційних, просвітницьких, консультаційних, науково-методичних, мистецьких заходів з питань формування здорового способу життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків, запобігання поширенню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань;
- сприяння розвитку мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді;
- популяризація фізичної культури та спорту, проведення змагань з різних видів спорту серед непрофесійних молодіжних і дитячих команд;
- проведення заходів екологічного та еколого-просвітницького спрямування, залучення молодих громадян до реалізації програм та заходів охорони природи і енергозбереження;
- розвиток молодіжного туризму;
- оздоровлення молоді та дітей.

5. Зміцнення інституту сім’ї, сприяння покращенню демографічної ситуації:
- підтримка діяльності установ, що сприяють реалізації прав усіх членів сім’ї (консультпункти, центри планування сім’ї, кризові центри та притулки для потерпілих від насильства, тощо); дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
- профілактика насильства та жорстокого поводження в сім’ї;
- проведення сімейних мистецьких конкурсів та фестивалів, спортивних змагань, інших заходів, які популяризують сімейні цінності;
- впровадження принципу гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя.

6. Інтеграція української молоді до європейської та світової молодіжної спільноти:
- сприяння участі української молоді в міжнародних програмах Європейського Союзу та Ради Європи;
- сприяння інтеграції українських молодіжних громадських організацій, їх спілок до міжнародних молодіжних структур;
- підтримка зв’язків між молоддю України та української діаспори;
- сприяння проведенню в Україні міжнародних виставок, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів і концертів, міжнародних наукових, інформаційно-методичних та інших заходів для дітей та молоді;
- сприяння участі представників України в міжнародних молодіжних заходах за кордоном, участі представників зарубіжних дитячих і молодіжних організацій, міжнародних структур у заходах з питань дітей та молоді, які проводяться в Україні, насамперед на виконання чинних міжурядових та міжвідомчих угод;
- сприяння співробітництву молоді прикордонних областей України з молоддю сусідніх держав.

II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією (організаціями), стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту

III. Обсяг конкурсної документації. Вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни подання документів

1. Для участі в конкурсі допускаються проекти програм, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, які мають всеукраїнський
статус, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення терміну подання заявок на конкурс, а також у разі надання громадськими організаціями гарантій щодо залучення ними коштів з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж 25 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту програми.
2. Проект програми не допускається до подальшої участі у конкурсі у разі, коли:
- подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати програму;
- не забезпечено виконання вимог п. 1 цього розділу оголошення;
- громадською організацією, що подала проект програми, надіслано офіційного листа про відкликання проекту програми з конкурсу;
- громадська організація, яка розробила та подала проект програми, перебуває у стадії ліквідації;
- проект програми подано після закінчення встановленого терміну (див. розділ IV);
- конкурсна документація подана не в повному обсязі або не відповідає вимогам п. 3 цього розділу оголошення;
- поданий проект програми не передбачає всеукраїнського рівня реалізації.
3. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися із:
1) заявки на участь у конкурсі за формою, затвердженою Мінсім’ямолодьспортом (оригінал і 5 копій);
2) копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідченої нотаріально;
3) копії статуту (положення) громадської організації;
4) довідки (або її копії) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП);
5) копії звіту про використання коштів громадської організації за минулий рік;
6) проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими Мінсім’ямолодьспортом (оригінал і 5 копій);
7) рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (оригінал і 5 копій);
8) двох рекомендації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ або незалежних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано проект програми (оригінал і 5 копій);
9) листів-підтверджень інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал і 5 копій);
10) копії довідки ЄДРПОУ.

Всі документи, перераховані в п. 3, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою організації.

4. Громадські організації, що подали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до участі у конкурсі. В інших випадках конкурсна документація не повертається.

ІV. Час та адреса, за якою приймається конкурсна документація

Конкурсна документація приймається протягом одного місяця з дня опублікування цього оголошення щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, к. 318, департамент молодіжної політики. Контактний телефон: (044) 278-56-31.
Форми документів, зазначені у п. 3 розділу ІІІ оголошення, надаються представникам громадських організацій у департаменті молодіжної політики за адресою та у час, що визначені для прийому конкурсної документації.

V. Термін оголошення переможців конкурсу
Про своє рішення щодо переможців конкурсу конкурсна комісія повідомляє громадські організації у двотижневий термін з дня його винесення.
Рішення щодо переможців конкурсу оприлюднюється у місячний термін з дня його винесення".

Bookmark and Share