Конкурс "Релігієзнавча та світська освіта в Україні: проблема співіснування"


Молодіжна асоціація релігієзнавців оголошує конкурс наукових робіт серед студентів та аспірантів на тему: "Релігієзнавча та світська освіта в Україні: проблема співіснування".

Для цього потрібно подати власну статтю на будь-яку з запропонованих нижче або суміжних аспектів зазначеної теми. У випадку, якщо Ваша стаття буде визнана як така, що відповідає визначеному науковому рівню, Ви будете запрошені прийняти участь у Міжнародній молодіжній літній школі "Релігієзнавча та світська освіта в Україні: проблема співіснування", яка відбуватиметься протягом 1 тижня в кінці червня – на початку липня біля Києва.

Планується провести ряд лекцій з метою надання молоді поглиблених знань про розвиток релігійної та релігієзнавчої освіти у світі та в Україні; різні методологічні підходи у вивчення релігії. У семінарах та дискусіях обговорити позитивні та негативні аспекти викладання релігії у світських та релігійних навчальних закладах. Зустрітися із керівниками релігійних організацій та переглянути фільми для ознайомити молоді із різними релігійними традиціями світу.

Створити умови для набуття реального досвіду і навчити спільному життю з представниками різних релігійних течій у дусі толерантності.

15 учасників буде прийнято за наш рахунок, ще 10 зможуть взяти участь в Школі за умови оплати з боку навчального закладу або іншої організації.

Орієнтовний напрямок підтем:
- Особливості методологічних підходів до конфесійного та релігієзнавчого вивчення релігії;

- Суперечності, пов'язані із введенням курсів з вивчення релігії:
1. юридичний аспект;
2. морально-етичний рівень;
3. педагогічні особливості;
4. теологічний та науковий вимір;

- Досвід впровадження вивчення релігії в Україні та світі (в тому числі на прикладі Вашого навчального закладу);

- Позитивні та негативні аспекти вивчення релігії.

Умови до оформлення статей: не більше 8 000 друкованих знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал. Посилання на літературу наводяться в квадратних дужках із вказівкою сторінки після коми (напр. [15, 3]). В кінці подається список літератури.
В правому верхньому куті вказується прізвище та ім'я автора, навчальний заклад, контактний e-mail.

Тези приймаються до 25 травня за адресою: m_a_r@ukr.net

Контактні особи:
Кришмарел Вікторія
krishmarel@ukr.net,
Дзюба Олександра
schuriko@ukr.net

Автор : Молодіжна асоціація релігієзнавців
www.civicua.org


Bookmark and Share