Запрошення на всеукраїнську спортивно – патріотичну гру «Звитяга–2006»


Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний Альянс» запрошує усі дружні молодіжні громадські організації взяти активну участь у всеукраїнській спортивно-патріотичній тереновій грі «Звитяга–2006», що відбудеться з 4 по 7 травня в лісовому масиві між с. Берестяни, Сильне, Карпилівка Ківерцівського району Волинської області.
Мета змагання – популяризація здорового способу життя, фізичний та ідеологічний вишкіл, виховання у дусі патріотизму, активної громадської позиції та національної свідомості.
Зміст змагу полягає у визначенні кращої з двох команди в ході проведення теренової гри. Завдання кожної команди – заволодіти та втримати до кінця гри прапор супротивника, який знаходиться в спеціальному наметі у його таборі. Виконання цієї вимоги визнається як «чиста» перемога однієї з команд.
Під час теренової гри сотні можуть «знищувати» гравців суперника шляхом зриву нарукавної пов’язки відповідного кольору сотні, яка є ознакою його «життя». Втрата пов’язки «вояком» означає його «загибель».
Якщо ви прагнете екстриму та спілкування, хочете відкрити нову грань життя, випробувати власні сили та можливості, знайти нових друзів – візьміть участь у нашому таборі «Звитяга–2006» і ви не пожалкуєте!
Детальні умови участі про всеукраїнську спортивно-патріотичну теренову гру «Звитяга – 2006» читайте в додатках.

Провід ВМГО «Національний Альянс»

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
про всеукраїнську спортивно – патріотичну гру
«Звитяга-2006»

1. Мета та завдання.
1.1. Мета змагань:
- виховання у дітей, юнацтва та молоді національної свідомості, історичної пам’яті, громадянської позиції, патріотизму, готовності захищати Батьківщину шляхом опанування духовної спадщини визвольної боротьби ОУН-УПА;
- виховання фізично, інтелектуально та духовно розвиненого юнацтва та молоді України;
- залучення дітей, юнацтва та молоді до краєзнавчої діяльності, вивчення, охорони та відновлення пам'яток української історії та культури;
- пропаганда здорового способу життя серед дітей та молоді;
- залучення дітей та молоді до вивчення питань особистої та колективної безпеки;
- популяризація дитячо-юнацького, молодіжного патріотичного руху.
1.2. Завдання змагань полягає в визначенні кращої з двох команди в ході проведення теренової гри. Визначення кращої команди проводиться за спеціальною методикою за умови виконання учасниками правил змагань.
2. Час і місце проведення.
Змагання проводяться з 4 по 7 травня 2006 року в лісовому масиві між смт.Цумань та с.Берестяне Волинської області.
3.Опис терену гри.
Терен являє собою лісовий масив площею 18 – 19 кв. км. Ліс представлений переважно сосновими, березовими, дубовими, осиковими, вільховими насадженнями різного віку. Майже повсемісно представлений підлісок. Рельєф рівнинний На терені є заболочені місця. Район змагань має розгалужену сітку доріг, що тягнуться переважно з півдня на північ. Грунти пісчані та підзолисті.
4. Керівництво змаганнями та порядок їх проведення.
4.1. Підготовка та керівництво змагань здійснюється всеукраїнською молодіжною організацією Національний Альянс та створеним нею оргкомітетом.
4.2. Безпосереднє проведення змагань здійснює Рада Вищих Спостерігачів (РВС), склад якої визначається завчасно оргкомітетом. Спостерігачі розташовуються по всьому терену гри, фіксуючи набрані командами очки, порушення і спостерігаючи за дотриманням учасниками техніки безпеки.
5. Вимоги до складу команд та учасників теренової гри.
5.1. До змагань допускаються учасники, які включені у заявку (додаток ) і досягли 14-ти річного віку , але мають не більше 28 років, що мають певні необхідні навички (вміння користуватись засобами індивідуального захисту, надавати першу медичну допомогу потерпілим, орієнтуватись на місцевості, тощо) та задовільний стан здоров'я. Учасники яким більше 28 років або менше 14 років допускаються до участі за спеціальним допуском РВС.
5.2. Учасники змагань повинні мати документи, які підтверджують їх особу.
5.3. Склад команди до 200 осіб.
5.4. Учасники команди можуть бути зняті (оштрафовані) зі змагань за некоректну поведінку, навмисне порушення техніки безпеки, непідготовленість учасників та порушення правил змагань.
5.5. Структура команд має відповідати таким критеріям:
ройові неменше 9 осіб;
чотові не менше 3 осіб;
інтендант 1 особа;
командир сотні – 1 особа;
начальник штабу 1 особа
політвиховник – 1 особа;
заступники командира сотні 2 особи;
6. Завдання команд та визначення результатів гри:
Завдання команд заволодіти та втримати, до кінця гри, прапор команди супротивника, який знаходиться в спеціальному наметі, в таборі супротивника. Виконання цієї вимоги – визнається як чиста перемога однієї з команд.
Під час теренової гри сотні можуть “знищувати” гравців суперника шляхом зриву нарукавної пов’язки. Кожен “вояк” носить на руці пов’язку відповідного кольору сотні, яка є ознакою його “життя”. Втрата пов’язки “вояком” означає його “загибель”, тобто супротивник має зірвати пов’язку з руки.
Зірвані пов’язки передаються у РВС і по їх кількості визначається результат гри. При встановленні результатів змагань РВС використовує шкалу оцінки.
Перемагає сотня, яка набрала більше балів або здобула абсолютну перемогу.
Бали нараховуються за кількістю пов’язок, що їх передадуть у РВС представники “ворогуючих” сотень.

Таблиця нарахування балів
Стрілець – 1 бал;
Ройовий - 5 балів;
Чотовий - 10 балів;
Інтендант - 15 балів;
Політвиховник – 25 балів;
Начальник штабу – 25 балів;
Заступник командира сотні – 25 балів
Командир сотні – 50 балів.


7. Правила гри

7.1 Права і обов’язки спостерігачів:
- інформувати Раду Вищих Спостерігачів (РВС) про всі порушення правил гри допущені учасниками;
- робити зауваження, обов’язкові до реагування, учасникам гри;
- рішення спостерігачів можуть бути скасовані РВС;
- інформувати членів РВС про всі зауваження від членів команд, проводів команд;
- спостерігачі члени РВС можуть покарати команди штрафними балами за порушення правил теренової гри, розмір покарання визначається спостерігачами та РВС;
- спостерігачі та РВС можуть не коментувати і не пояснювати учасникам гри свої дії;
- спостерігачі можуть, на вимогу командира сотні, його заступників, начальника штабу оживляти “вбитих” вояків, але не більше одного разу на особу. Всього спостерігачі матимуть 20 додаткових пов’язок.

7.2 Права і обов’язки учасників гри:

- учасники гри можуть звертатися до спостерігачів та РВС;
- виконувати всі вимоги спостерігачів та членів РВС;
- провід команд може звернутися до РВС про оскарження дій спостерігачів РВС, членів інших команд у письмовій формі. Всі скарги від команд оперативно розглядаються РВС і по ним приймається рішення. Скарги приймаються РВС не пізніше 2 годин по закінченню терміну теренової гри;
- учасникам теренової гри забороняється знаходитись за межами терену гри, за виключенням випадків, які узгоджуються з членами РВС;
- учасникам гри забороняється знімати пов’язки учасників ( за виключенням перевдягання), передавати їх іншим учасникам;
- пов’язки мають постійно знаходитись на верхньому одязі учасників між плечем та ліктем;
- учасникам гри не дозволяється перебувати на території табору РВС без дозволу спостерігача чи члена РВС;
- під час гри дозволяються лише прийоми боротьби, забороняється наносити удари суперникам;
- особа у якої зірвано пов’язку негайно припиняє боротьбу і вважається “вбитою”, вона має залишатися на місці “своєї загибелі” не менше 30 хвилин, потім вона має негайно прибути до найближчого спостерігача чи табору РВС
- на “вбитого” учасника гри розповсюджуються ті самі обов’язки що і на “живого”;
- учасникам гри не дозволяється виходити за межі терену гри без дозволу спостерігача;
- учасники зобов’язані чесно і відверто відповідати на питання спостерігачів, дезинформація карається важким командним штрафом;
- організація ознайомлення з цими правилами, учасників гри, покладається на проводи команд учасниць;

7.3 Вимоги до організації таборів сотень:
командири сотень після ознайомлення з тереном розводять свої сотні в протилежні, вказані їм напрямки зобов’язані організувати табір сотні. В центрі табору має стояти намет над яким на висоті від 3 до 4 метрів висить прапор сотні. Намет має бути візуально спостерігатись в радіусі 15 метрів. Контролює його розташування спеціальний спостерігач приданий кожній сотні.
Місце розташування табору може бути змінене з дозволу спостерігача, але лише 1 раз за гру і в термін не більше години.


8. Порядок та термін подачі заявок.
Заявки до участі в теренівці подаються не пізніше 4 травня 2006 року до 14.00 в РВС.


Застереження: Рада Вищих Спостерігачів залишає за собою право вносити зміни та доповнення в програму проведення змагань !

9. Заходи безпеки при проведенні теренової гри “Звитяга-2006”.
9.1. Відповідальні сотень зобов'язані приймати необхідні заходи безпеки під час організації та проведення теренової гри, піших переходах, переїздах на автотранспорті та вимагати сурового їх виконання. Напередодні участі сотні в тереновій грі з її членами проводиться відповідний інструктаж та ознайомлення з правилами теренової гри.
9.2. Керівники (команд, груп, ) відповідають за життя та безпеку учасників на протязі всього періоду теренової гри.
9.3 При проведені занять з учасниками збору або польового табору слід суворо дотримуватись заходів безпеки.
Заявка
на участь у всеукраїнській спортивно – патріотичній грі “Звитяга-2006”
_______________________________________________________________________
Навчальний заклад / район


п/п Прізвище, ім’я, по-батькові учасника Дата народження Домашня адреса Примітка
1. 2. 3. 4. 6.

Всього залучено до змагань ___________учасників.

Керівник делегації _________________________(підпис / прізвище, ім'я, по-батькові)


Орієнтовний план
проведення всеукраїнської спортивно – патріотичної гри
“Звитяга-2006”
І день – 4 травня
13.00 – збір учасників біля головного корпусу Волинського державного університету ім.Лесі Українки, м.Луцьк.
13.00 – 13.30 - здача заявок, інструктаж з техніки безпеки, нарада оргкомітету.
До 14.30 - Прибуття команд в район смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області.
14.30 – 15.30 – урочисте відкриття теренової гри.
15.30 – 20.00 – розтаборування команд .
20.00 – 22.30 – Ватра Знайомств.
II день –5 травня
07.00 – 07.30 – вставання, вмивання, руханка.
07.30 – 08.30 – сніданок
08.30 – 09.00 – відкриття таборового дня
09.00 – 15.00 – гутірки
15.00 – початок теренової гри

III день – 6 травня
Теренова гра.
ІV день – 7 травня
Теренова гра – до 12.00
12.00 – 13.00 – підбиття та оголошення результатів гри.
13.00 – 15.00 – офіційне закриття теренової гри
15.00 – 16.00 – від’їзд учасників до м. Луцька

Додаток 2
Індивідуальний виряд учасника
вишколу-теренової гри “Звитяга-2006”

1. спальний мішок або два коци
2. наплічник
3. килимок
4. “бойовий одяг” (найкраще – камуфляж)
5. теплий одяг (светр і т.д.)
6. головний убір
7. шкарпетки (прості та вовняні)
8. черевики (найкраще – берци) + змінне взуття (кросівки і т.д.)
9. штормівка або куртка
10. дощовик
11. речі особистої гігієни
12. особиста аптечка
13. рем. набір, сірники, сухий спирт
14. миска, ложка, горнятко
15. ніж
16. канцтовари (ручка і зошит)
17. компас
18. ліхтарик
19. поліетилен (3 м)
20. шнур

Харчовий виряд (на одного таборовика)
1. Крупи: гречка, рис –0,5 кг
2. Вівсянка або макарони – 0,5 кг
3. Мівіна – 2 пачки
4. Овочі (що вже буде в той час -- капуста, огірки)
5. Морква, буряк (1-2 штуки)
6. Цибуля – 3 шт
7. Часник
8. Картопля - близько 0,5 кг
9. Варення (по можливості)
10. Згущик –1 банка
11. Хліб – 2 бух.
12. Приправи – сіль, перець
13. Цукор – 0,3 кг
14. Тушонка
15. Рибна консерва – 1 штука
16. По можливості – масло, смалець та інші жири.


Груповий виряд на 8 осіб
1. Намети – 2 шт. (4 – місні )
2. Сокири – 2 шт.
3. Казан – 1 шт. (5 літрів)
4. Ємкість на воду – 10 літрів
5. Олія – 1 л.
6. Приправи, солодощі.


Додаток 3

Контакти організаційного комітету по проведенню Всеукраїнської вишкільно – патріотичної теренової гри «Звитяга - 2006»

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Національний Альянс»

м. Київ вул. м. Стельмаха 6а, тел..: 8-044-378-77-47, e-mail: ukr_national@yahoo.com
м. Луцьк, пр-т. Молоді, 13б, тел.: 78 - 49 – 77, e-mail: volyn_national@yahoo.com

1. Гузь Ігор Володимирович – депутат Волинської обласної ради, голова Всеукраїнської організації «Національний Альянс», тел. 8-050-378-77-47
2. Бокоч Андрій Михайлович – голова Волинської обласної організації «Національний Альянс», тел. 8-067-335-67-02

Bookmark and Share