Центр Національного Відродження ім. С.Бандери розказує правду про УПА


Міжнародна благодійна установа «Центр Національного Відродження ім. С.Бандери» започатковує грантову програму «Правда про УПА».

Метою програми є поширення правдивої інформації про національно - визвольну боротьбу ОУН -УПА та сприяння визнанню цієї боротьби на державному рівні.

Програмою передбачено надання часткової фінансової підтримки громадським організацім, ініціативним групам, окремим особам на виконання проектів, тематика яких повинна передбачати поширення обєктивної інформації про діяльність ОУН-УПА, розвінчування негативних міфів щодо національно-визвольної боротьби.

Перевага надаватиметься пропозиціям, що передбачають діяльність в східних та центральних областях України.

До складу Експертної комісії входять останній командуючий Українською Повстанською Армією Василь Кук, директор Львівського відділення Інституту археографії імені М.С.Грушевського НАН України Ярослав Дашкевич, голова Проводу Організації Українських Націоналістів Андрій Гайдамаха та представники від організаторів та спонсорів програми.

Для отримання гранту претенденти повинні надіслати заявку та супровідні документи у визначеній формі поштовим шляхом.

Фінансовий фонд програми формується із власних коштів ЦНВ та залучених коштів українських меценатів і становить на цей рік 100 тис. грн.

Розширена інформація про умови конкурсу знаходиться нижче.

За додатковою інформацією звертатись:

МБУ «Центр Національного Відродження»
м.Київ, вул. Ярославів вал, 9, пом. 5а, 01034
Голова правління МБУ «Центр «Національного Відродження» Олександр СИЧ
Заступник голови правління МБУ «Центр «Національного Відродження», Координатор Програми: Тарас РОНДЗІСТИЙ
Координатор Програми Василь БОЙКО
Тел: 8(044)276–29-61, 8(044)234–49–43;
Тел./факс: 8(044)246-47–83
e-mail: centr@yaroslava.kiev.ua

Програма
МБУ «Центр Національного Відродження» ім. С.Бандери
“Правда про УПА“

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Програма “Правда про УПА“, започаткована Міжнародною Благодійною Установою “Центр Національного Відродження ім С.Бандери“, спрямована на відновлення історичної справедливості та сприяння визнанню національно-визвольної боротьби ХХ ст. на державному рівні. Метою програми є поширення правдивої інформації про національно-визвольну боротьбу ОУН–УПА.
В рамках програми підтримується діяльність, що стимулює процес усвідомлення значення національно-визвольної боротьби та необхідності її визнання в державних інститутах, та суспільстві загалом.
Програма спрямована на підтримку невеликих за обсягом місцевих ініціатив шляхом надання часткового фінансування.

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ
Програмою передбачено надання часткової фінансової підтримки громадським організацім, ініціативним групам, окремим особам на виконання проектів, що відповідають меті прогамі.
Проектні пропозиції подаються з 30 червня 2006 р. протягом року. Заявник повинен надати два друковані примірники пропозиції українською мовою. Термін виконання проекту не повинен перевищувати 6 місяців.
Тематика проектних пропозицій повинна передбачати поширення об´єктивної інформації про діяльність ОУН-УПА, розвінчування негативних міфів щодо національно-визвольної боротьби.
Перевага надаватиметься пропозиціям, що передбачають діяльність в східних та центральних областях України.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Для отримання гранту претенденти повинні надіслати заявку та супровідні документи у визначеній формі поштовим шляхом. У заявці повинно бути відображено:
 Інформація про претендента (назва організації, поштова адреса, телефон/факс, електронна адреса, прізвища та кваліфікація виконавців проекту, головні види діяльності та завдання організації, джерела фінансування, кількість працівників на постійній основі, діяльність протягом останніх двох років, перелік виконаних проектів, включаючи назви донорських організацій);
 Назва проекту, мета та завдання проекту;
 Опис проблеми (поточна ситуація, проблема, яка планується вирішити, її актуальність), відповідність проекту завданням програми;
 Цільові групи проекту (очікувані отримувачі проекту);
 Заходи в рамках проекту;
 Термін виконання проекту;
 Календарний план проекту;
 Очікувані результати виконання проекту. Результати проекту повинні бути детально описані, вказуючи довго- та короткотерміновий вплив проекту, очікуваний вплив на цільову групу.
 Механізм виміру успішності проекту;
 Механізм висвітлення даного проекту в ЗМІ
 Детальний бюджет в гривнях (включаючи внесок з інших джерел) з поясненням розрахунків.
 Додаткова інформація: копія реєстраційного посвідчення, додаткові матеріали, що, на погляд подавця, сприятимуть прийняттю позитивного рішення щодо проекту (листи підтримки, рекомендаційні листи, резюме виконавців із зазначенням відповідного досвіду та інше);
 Перелік партнерів у державних структурах, громадських організаціях, спонсорів, які готові підтримати даний проект

ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ
Програма передбачає підтримку невеликих за обсягом проектів.
Заявники, як правило, можуть претендувати на отримання фінансування розміром до 15000 грн.
Надання коштів на загальну організаційну підтримку не передбачається. Надається підтримка на виконання заходів, зазначених в проектній пропозиції. Деякі статті бюджету не можуть бути профінансовані в рамках програми, а саме:
 Будівництво або капітальні видатки;
 Заробітна плата та інші фіксовані сплати (оренда, комунальні платежі, та інше)
 Придбання обладнання (оргтехніка, спорядження)
 Благодійна діяльність;
 Освітні або культурні обміни, гранти на навчання;
 Відрядження за кордон та/або комерційна діяльність;
Програмою передбачено надання часткової фінансової підтримки, яка становитиме не більше 60% бюджету проекту.


ОЦІНКА ТА ВІДБІР ЗАЯВОК
Кожен проект оцінюється Експертною комісією з точки зору можливості виконання поставлених цілей та очікуваного впливу проекту. Як індикатори використовуються такі критерії:
 Відповідність проекту до загальних завдань програми
 Можливий коротко- та довготерміновий вплив та мультиплікаційний ефект проекту;
 Відповідність бюджетних статей;
 Виконання завдань проекту;
 Ефективність проекту;
 Можливе повторення виконаних або поточних проектів;
 Регіональний та тематичний розподіл проектів.
 Широта висвітлення проекту в ЗМІ
 Залучення партнерів у державному, громадському та бізнесовому сектрах.

Процес розгляду проектної пропозиції триває протягом одного місяція з дати отримання проекту. Всі заявники отримають інформацію стосовно остаточного рішення по наданій проектній пропозиції.
Фінансування Програми обмежене. Це означає, що проектна пропозиція може бути не підтримана навіть за умови виконання зазначених вимог.
Пропозиції надсилаються поштою (пропозиції, що надіслані факсом або електронною поштою, не розглядаються) на таку адресу:

МБУ «Центр «Національного Відродження»
Вул. Ярославів вал, 9, пом.5а
м.Київ
01034

Координатори Програми:
Рондзістий Тарас Іванович
Бойко Василь Володимирович

Тел: 8 (044) 234 – 49 – 43;
8 (044) 246 – 47 - 83
Факс:8 (044) 246 – 47 – 83
e-mail: centr@yaroslava.kiev.ua


Bookmark and Share