Міжнародна наукова студентська конференція з Нюрнбергського процесу


24 листопада в Одесі відбудеться Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, та молодих вчених "Правова спадщина Нюрнберзького процесу: історія і сучасність".

Конференція відбудеться на кафедрі кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

Для участі в конференції необхідно до 6 жовтня 2006 року надіслати заявку на участь та тези доповіді.

До початку конференції буде видано збірник матеріалів конференції. Організаційний внесок у розмірі 30 гривень сплачується по приїзді на конференцію.

Основні тематичні напрямки конференції:

1.Правова спадщина Нюрнберзького процесу.
2.Міжнародне та національне кримінальне право в боротьбі з міжнародними злочинами.
3.Процесуальні проблеми розслідування міжнародних злочинів та діяльності міжнародних трибуналів.
4.Кримінолого-соціологічні дослідження міжнародної злочинності.

Оргкомітет також приймає наукові роботи з кримінально-виконавчих, криміналістичних та інших аспектів заявленої тематики.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька.

Для участі в конференції необхідно до 6 жовтня 2006 року надіслати заявку на участь (форма додається), тези доповіді, електронний варіант заявки і тез доповіді, а також рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання за адресою: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Дворянська, буд. 2, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, каб. № 60 проректору Стрєльцову Є. Л. або за ел. адресою: conference2005@ukr.net.


Bookmark and Share