Всеукраїнська науково-практична конференція


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН В УКРАЇНІ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХНЕУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Формування здорового способу життя
студентської молоді освітніми заходами»

м. Харків, 10 –11 листопада 2006 р.

На конференції передбачається робота таких секцій:
1.Студентське самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку.
2.Розвиток творчих здібностей молоді шляхом проведення культурно-масових заходів у вищих навчальних закладах.
3.Створення умов, що сприяють формуванню безпечної поведінки та здорового способу життя молоді.
4.Права молоді щодо забезпечення здорового способу життя.

Проведення таких тренінгових занять:
1.Тренінгові заняття за методикою „Рівний - рівному”.
2.Фандрайзинг та написання проектів.
Конференція буде проводитися на базі Харківського національного економічного університету (пр. Леніна, 9А, м. Харків). До участі у конференції запрошуються співробітники управлінь освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, адміністрацій ВНЗ, лідери організацій студентського самоврядування, студенти, аспіранти, молоді вчені з України та інших країн. Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції треба надіслати:
- заявку;
- тези доповіді (у двох екземплярах) на електронну адресу: mo_hdeu@ksue.edu.ua

Термін подання для участі – до 25 жовтня 2006 р.
Після отримання запрошення необхідно остаточно підтвердити участь у конференції за допомогою електронної пошти або за телефоном – 8 (057) 702-11-90 – до 1 листопада 2006 року.

Вимоги до оформлення тез: формат *.doc або *.rtf . Обсяг тексту не повинен перевищувати 3 сторіни. Шрифт – Times New Roman, кг 14, міжрядковий інтервал множник 1,3; поля – 2 см.


Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.Додаток
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Формування здорового способу життя студентської молоді освітніми заходами»

ПІБ учасника
Повна назва вищого навчального закладу/установи/організації
Адреса установи (з поштовим індексом)
Телефон, факс установи
Посада, кафедра (для аспірантів)
факультет, курс (для студентів)
Громадська та професійна діяльність
Домашня адреса
Контактний телефон
E-mail
Номер та назва секції
Назва доповіді
Паспортні дані (серія, номер)
Потреба в готелі (гуртожитку) НІ/ТАК з ___ по ___ листопада вартістю від ___ до ___ грн./добу


Підпис керівника установи ____________________________
М. П.

“____ ”_______________ 2006 р. Підпис учасника конференції ___________________________


За довідками звертатися:
тел. (057) 702-11-90
e-mail: mo_hdeu@ksue.edu.ua
konferencOON@ukr.net
Відповідальний секретар конференції:
Придатченко Ірина Миколаївна тел. 8097 2707149


Bookmark and Share