VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК: економіка, технологіј, управління”


До участі запрошуються студенти, аспіранти та молоді вчені українських і зарубіжних вузів, нау-кових установ.

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників. Кожен учасник отримає інформаційні матеріали конференції, збірку тез та сертифікат про участь.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція відбудеться у
м. Києві в
НТУУ «КПІ»
19-21 квітня 2007 р

Секції:
1.Менеджмент
(проф. Довгань Л.Є.)
2.Економіка підприємства
(доц. Тульчинська С.О.)
3.Міжнародна економічна діяльність
(проф. Герасимчук В.Г.)
4.Маркетинг
(доц. Зозульов О.В.)
5.Математичні методи та інформа-ційні технології в економіці
(проф. Капустян В.О.)

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Календар конференції:
19.04.2007 р. - заїзд і реєстрація учасників конференції, пленарне засідання і робота секцій
20.04.2007 р. - робота секцій і заключне пленарне засідання
21.04.2007 р. – екскурсійна програма, від'їзд учасників

Робочі мови: українська, російська, англійська,


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Сума оргвнеску складає:
*для студентів ФММ НТУУ «КПІ» – безкошто-вно;
*для студентів навчальних закладів України – 30 грн.;
*для молодих вчених 50 грн;
*для іноземних учасників – 15 ?.
В оргвнесок входить друк тез, роздаткові матеріали, культурна програма.
Оргкомітет конференції забезпечує лише проживання в гуртожитку інституту (за попередньою заявкою) і інформаційними послугами з приводу проживання в готелях та харчування учасників.
У випадку відмови від участі організаційний внесок не повертається.

Оплата проводиться за безготівковим розра-хунком або на місці

Реквізити для оплати за безготівковим розрахунком:
Одержувач НТУУ „КПІ”
Код ЄДРПОУ 02070921
р/р 35227023000199 в УДК м. Києва
МФО 820019.
Призначення платежу: б/н 547 ФММ за участь в конференції Прізвища І.П.


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

03056 Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 1, к. 239а

Телефон +38(044)454 93 05 Войтко Сергій Васильович
+38(050)957 05 96 Конопльова Анастасія
E-mail: ntsa_fmm@ntu-kpi.kiev.ua


Bookmark and Share