Над призовниками поставили експеримент: 1-10 липня


Міністерство оброни спільно з міністерством освіти проводять експеримент щодо зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів у 2005 році. Зокрема експеримент стосується Харківського університету Повітряних Сил (за винятком льотних спеціальностей), Харківського інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Севастопольського військово-морського інституту, Житомирського військового інституту радіоелектроніки, Полтавського військового інституту зв`язку, Військово-інженерного інституту Подільського державного агротехнічного університету, Військового інституту ракетних військ та артилерії Сумського державного університету та Одеського інституту Сухопутних військ.

Комісії з проведення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України засідають в термін з 1 липня до 10 липня 2005 року. Приймальні комісії залучених до експерименту ВУЗів результати оцінювання зарахувують як вступні випробування.

Заключне засідання приймальних комісій вищих навчальних закладів, залучених до експерименту, проводяться на базі військової частини А4150 (місто Яворів) протягом двох діб після закінчення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. На підставі рішень приймальних комісій керівникам вищих навчальних закладів видати наказ про зарахування до 18 липня 2005 року.

ПРАВИЛА:
Особи, які не встигли за час письмової роботи (тестування) повністю виконати завдання, здають їх незакінченими. Вступники, які не прибули для оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України без поважних причин у зазначений за розкладом час, до виконання письмової роботи (співбесіди) не допускаються і відраховуються з числа кандидатів на вступ до ВВІЗ (ВНП ВНЗ). За наявності поважних причин (хвороба, тяжкі сімейні обставини), підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених випробувань.

Після виконання вступником письмової роботи член предметної комісії звіряє правильність оформлення титульного аркуша з екзаменаційним листком. Після закінчення випробування (тестування) голова предметної комісії передає всі письмові роботи відповідальному секретареві ГВК або його заступникові.
Оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників проводиться в процесі практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання кожної вправи надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється. Рівень фізичної підготовленості оцінюється як залік або незалік.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і оволодіння обраною військовою спеціальністю. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійного психологічного відбору".

Перескладання отриманих оцінок не дозволяється.

Після завершення роботи комісії із зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України екзаменаційні відомості та екзаменаційні листки вступників передаються до приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Сергій Орел,
для www.fri.net.ua

Bookmark and Share