МОЛОДЬ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
IX Міжнародної науково-практичної конференції
«МОЛОДЬ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ»,
яка відбудеться 23-24 травня 2007 року в місті Житомирі!
Для підготовки збірника матеріалів конференції просимо Вас прислати на адресу
організаційного комітету анкету-заявку учасника, відповідно з формою і текстом
доповіді, до 15 березня 2007 року.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу „Відкритий між-народний університет розвитку людини „Україна”, громадське об’єднання „Євроклуб”, обласна Рада молодих вчених і спеціалістів при підтримці Європейської Комісії в Україні.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ
1. Європейський Союз – трансформаційні процеси у Європі.
2. Молодіжна субкультура: цінності та норми.
3. Самоактуалізація особистості на межі століть.
4. Молодь в сучасному інформаційному просторі.
5. Актуальні проблеми молодіжного підприємництва.
6. Формування сучасного світогляду в питаннях гендерної рівності.
7. Молодь за здорову націю.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Статті подаються на адресу організаційного комітету комплексно – в двох примірниках і електронною поштою (у крайньому випадку на дискеті) в форматі .doс. Шрифт – Times New Roman. Усі поля 2 см. Розмір шрифту основного тексту (прізвище автора, назва) – 14, списку літератури – 12. Інтервал – 1,5 рядки. Ілюстративний матеріал (діаграми, рисунки тощо) до статей подається у вигляді окремого файлу (jpg, pcx тощо). При оформленні текcту застосуван-ня зайвих пробілів (наприклад, для абзацного відступу) не допускається
Послідовність оформлення: навчальний заклад, прізвище, ім’я, по батькові автора, назва статті, текст, список літератури. Назва файлу – прізвище автора латиницею.
Обсяг тексту – не більше 5 друкованих білих аркушів формату А4.
Робочі мови – українська, російська, англійська.

ЗАЯВКА – АНКЕТА УЧАСНИКА
Разом з статтею необхідно надіслати заявку-анкету, яка має містити такі відомості:
1. ПІБ (повністю)
2. Назва навчального закладу (повністю)
3. Контактна адреса, телефон, E-mail.
4. Вчений ступінь або курс студента.
5. Назва доповіді
6. Назва секції, в якій плануватимете взяти участь.

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Громадське об’єднання «Євроклуб»,
Координатор проекту – Дікова-Фаворська Олена Михайлівна
10012, м. Житомир, провулок ІІІ Мануїльського, 5а
(0412) 373-045
favorska@gmail.com (Матеріали надсилати з позначкою “conference”)Bookmark and Share