УКРАЇНА: міжрегіональна студентська конференція "УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ"


МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

Інформаційний лист

Шановні студенти та молоді науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV міжрегіональної студентської науково-практичної конференції

"УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ"

Конференція відбудеться 30 листопада 2007 р. у приміщенні Маріупольського державного гуманітарного університету

НАПРЯМКИ РОБОТИ:

- Історія України: досвід державотворення.
Передбачається робота секцій: "Історія України", "Історіографія та джерелознавство".
- Регіональний вимір української історії.
Передбачається робота секції: "Історичне краєзнавство".
- Україна у світовому культурно-інформаційному просторі.
Передбачається робота секцій: "Україна в світовому інформаційному просторі", "Українська культура в контексті світового культурного процесу".
- Україна в системі міжнародних відносин.
Передбачається робота секцій: "Актуальні проблеми зовнішньої політики України", "Основні тенденції міжнародних відносин на сучасному етапі".
- Проблеми етнокультурної ідентичності в умовах глобалізації.
Передбачається робота секцій: "Роль мови та релігії у формуванні етнокультурної ідентичності", "Глобалізація та локальні культури".

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, новогрецька, польська, італійська.

ПЛАНУЄТЬСЯ:
- нагородження авторів кращих робіт дипломами та грамотами;
- видання збірника матеріалів конференції.

ЗАЯВКИ ТА МАТЕРІАЛИ НАДІСЛАТИ ДО 29 жовтня 2007 РОКУ. Заявка містить відомості про автора: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), навчальний заклад, факультет, місто; прізвище, ініціали, науковий ступень і посада наукового керівника; контактну адресу та телефон.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ :

1. Матеріали подаються на комп'ютерній дискеті 3,5А у форматі Microsoft Word разом із роздрукованим примірником.
2. Розміри полів: ліве - 3 см, праве - 1 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см. Шрифт – Times New Roman - 12.
3. Інтервал – 1.
4. Обсяг матеріалу - 2-3 ст.
5. У центрі - назва; прізвище, ініціали автора подаються через інтервал після
назви доповіді.
6. Перелік літератури надається у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках
7.
МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: 87556, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129, МДГУ, кафедра історичних дисциплін, оргкомітет.
Е-MAIL: istfac@mdgu.mariupol.net
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: (0629) 34-62-00 .

Персональне запрошення буде надіслано після отримання заявки та матеріалів.

Учасників конференції просимо заздалегідь повідомити про дату свого приїзду та необхідність поселення. Витрати на проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок учасників конференції 30 грн.

ОРГКОМІТЕТ

Bookmark and Share