ПЕРША МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ, ВЧЕНИХ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ЗА УМОВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ


Міністерство освіти та науки України
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
Партнери: Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ), Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ), Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ), Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ), Институт управления (г.Астана, Казахстан), EMCO, the world's top provider of CNC training and advanced education (Austria), Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska).

20-21 лютого 2008 р. в м. Суми відбудеться «ПЕРША МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРІВ, АСПІРАНТІВ, ВЧЕНИХ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ЗА УМОВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ»
Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська, німецька.

Секція № 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку.
Сесії.
1.1. Роль політичних еліт в формуванні креативів та визначенні напрямків проривів.
1.2. Сучасний політичний розвиток: проблема стандартів та транзитивності досвіду.
1.3. Вплив глобалізації і регіоналізації на формування сучасної політичної культури.
1.4. Державне управління та місцеве самоврядування: досвід інноваційного розвитку та роль трансфер-технологій взаємодії.
1.5. Перехідні суспільства – визначення ефективних моделей самореалізації. Проблеми універсалізації та самоідентифікації.
1.6. Правова система в трансформаційних суспільствах, її відповідність європейським та світовим стандартам.
Секція №2. Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації.
Сесії.
2.1. Взаємозалежність світової та регіональної економіки: проблема пріоритетів розвитку національної економіки.
2.2. Економіка знань, конкурентоспроможність, рухомість центрів світового економічного розвитку.
2.3. Економіка трансформаційних суспільств: консерватизм, транзитивність, інноваційність, місце в світовому розподілі праці.
2.4. Сучасний економічний розвиток: моделі конкуренції та партнерства.
2.5. Інноваційність як фактор подолання депресивного розвитку.
Секція № 3. Соціальна система за умов суспільства знань та крос-культурних транзитів.
Сесії.
3.1. Соціальна структура та соціальна політика.
3.2. Соціально орієнтований менеджмент як складова сучасної цивілізації.
3.3. Громадянське суспільство, 3-й сектор, соціальне підприємництво.
3.4. Етнічність, поліетнічність, соціальні нації та регіональні спільноти.
4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку.
Сесії.
4.1. Трансформації суспільства і особистості за умов глобалізації та антиглобалізації.
4.2. Сучасна філософія освіти: підготовка людини до життя за умов постійних змін та створення цих змін.
4.3. Інтеграція України до європейського та світового освітнього простору: виклики, можливості, традиції, інновації.
4.4. Інформаційна культура сучасного суспільства: взаємовплив та конкуренція інформаційних потоків.
4.5. Особистість як головний чинник успішної інноваційності. Складові життєвого успіху.
4.6. Універсалізації та проблема пошуку нових стратегій національних культур.
Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (до 3 сторінок) подаються ДО 2-го ЛЮТОГО у двох примірниках, видрукуваних на одному боці білого паперу формату А4 через інтервал 1 (шрифт №14 у текстовому редакторі Аrial), береги – ліворуч 2 см, праворуч – 2 см, угорі – 1,5 см, знизу – 1,5 см), із зазначенням у лівому верхньому куті шифру УДК; у правому верхньому куті – відомостей про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва установи та посади; нижче в центрі наводиться повна назва тез українською та англійською мовами; далі – анотація українською та англійською мовами обсягом до 50 слів, основний текст, список використаної літератури. У тексті обов’язкові посилання на літературні джерела. Література оформлюється відповідно до вимог ВАК.
Для швидкості обробки інформації бажано відправляти електронною поштою e-mail: confer_sumy@mail.ru; sumy_zhuk@mail.ru (в разі отримання підтвердження про відкриття фалу друкований текст можна не надсилати).
Разом з рукописом подається електронний варіант тез на дискеті 3,5 дюйма та заявка на участь у науковій конференції.
Оргвнесок складає для студентів 30 грн., для магістрів 40 грн., для науковців – 50 грн.
Кошти перераховувати:
Суми-7
40007
до запитання
Головченку Михайлу Олеговичу
Довідка за адресою:
40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 5, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Координатор конференції Жук Михайло Васильович
Тл./ф (0542-33-40-67). моб. тел. 8 (066) 96 157 86

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЗАЯВКА на участь у науковій конференції:
Bookmark and Share